Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio y tu allan i’r DU

Os ydych yn ystyried gyrfa dramor neu symud yn ôl i'ch mamwlad, bydd angen i chi ymchwilio i'r farchnad swyddi dramor fel y byddech yn ei wneud yn y DU.

Yn benodol, bydd angen i chi wybod beth yw’r amserlen gyffredinol ar gyfer ceisiadau am swyddi, ffynonellau swyddi gwag, y dulliau o wneud cais am swyddi, a fformatau CV, y ffurflenni cais am swyddi a chyfweliadau.

Mae GradlinkUK yn cynnig cyngor ynghylch marchnadoedd swyddi i raddedigion yn Affrica, gwledydd Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN), Bangladesh, Canada, Tsieina ac India.

Mae gan Prospects wybodaeth am weithio ac astudio mewn mwy na 50 o wledydd. Mae TARGETjobs hefyd yn cynnig gwybodaeth am weithio a byw dramor.

Cysylltu â chyn-fyfyrwyr dramor

Gall cyn-fyfyrwyr sy'n byw dramor fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth a chyngor ar sut i farchnata eich addysg ryngwladol a chystadlu mewn marchnad swyddi dramor.

Os ydych yn raddedig rhyngwladol ac yn meddwl am ddychwelyd i'ch mamwlad, mae cyn-fyfyrwyr yno weithiau yn cynnal seminarau ailgynefino ar eich cyfer ac yn trefnu digwyddiadau sy'n eich galluogi i rwydweithio â graddedigion eraill.

Mae gan ein swyddfa Cyn-fyfyrwyr fanylion cyswllt ar gyfer gwahanol rwydweithiau cyn-fyfyrwyr y Brifysgol ledled y byd. Gall y cyfryngau cymdeithasol hefyd fod yn ffordd wych o feithrin cysylltiadau â chyn-fyfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd