Ewch i’r prif gynnwys

Dysgu mwy am y farchnad swyddi

Mae’r farchnad swyddi i raddedigion wedi datblygu’n sylweddol dros y 40-50 mlynedd diwethaf ac mae’n parhau i newid mewn ymateb i dechnolegau newydd a globaleiddio cynyddol.

Mae'r twf sylweddol mewn addysg uwch dros y cyfnod hwn hefyd wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y graddedigion newydd sy'n chwilio am waith.

Mae’r datblygiadau hyn oll wedi effeithio ar natur gwaith graddedigion, agweddau'r genhedlaeth bresennol o raddedigion tuag at gyflogaeth ac agweddau cyflogwyr tuag at raddedigion.

Gweithio yng Nghymru

Chwilio am swydd yng Nghymru? Dysgwch ragor am y farchnad lafur a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Y farchnad lafur i raddedigion

Mae gan y farchnad swyddi i raddedigion yn y DU lefel uchel o hyblygrwydd, gyda hyd at 50% o swyddi gwag i raddedigion yn agored i ymgeiswyr o unrhyw bwnc gradd.

Gweithio y tu allan i’r DU

Ystyried gyrfa dramor? Dysgwch ble i ymchwilio i’ch opsiynau a dod o hyd i gyn-fyfyrwyr eraill.