Ewch i’r prif gynnwys

Dod o hyd i swydd cudd

Mae llawer o fyfyrwyr yn credu’n anghywir mai gwneud cais ffurfiol am gynlluniau hyfforddi i raddedigion yw’r unig ffordd i gael swydd dda.

Fodd bynnag, mae rhai sectorau fel y cyfryngau, y celfyddydau a chwmnïau cyfreithiol y stryd fawr yn dewis peidio byth â hysbysebu, gan ddibynnu yn hytrach ar y nifer uchel o geisiadau ar hap a gânt bob blwyddyn – amcangyfrifir na chaiff tua 80% o swyddi eu hysbysebu'n gyhoeddus.

A hyd yn oed pan gânt eu hysbysebu, mae marchnad fewnol neu gudd eisoes wedi'i chreu gan ymgeiswyr mewnol neu bobl ragweithiol sy'n cael y swydd cyn iddi gael ei hysbysebu hyd yn oed.

Dim ond 20% o’r swyddi sydd ar gael sy’n weladwy, tra bod 80% yn aros yn gudd, yn ôl The Windmills Guide to finding a job gan Dr Peter Hawkins. Mae cydnabod y 'ffactor mynydd iâ' hwn wrth chwilio am swydd yn hynod bwysig.

Bod yn rhagweithiol ac yn greadigol

Yn yr achosion hyn mae angen ymagwedd fwy rhagweithiol a chreadigol tuag at chwilio am swyddi. Ar gyfer sectorau megis marchnata,cysylltiadau cyhoeddus, teledu a radio, hysbysebu, y diwydiant cerddoriaeth a chyhoeddi bydd y math hwn o ymagwedd yn hanfodol ac mae’n golygu ymchwilio’n drylwyr i’r cyflogwr rydych yn ei dargedu. Efallai y bydd hefyd angen i chi gysylltu â’r cyflogwr ar hap.

Os ydych yn chwilio am waith yn y diwydiant cyhoeddi, er enghraifft, pa rolau sydd o’r diddordeb mwyaf i chi? Cymerwch amser i ymchwilio i’r sefydliad a soniwch am ddatblygiadau cyfredol neu brosiectau diweddar rydych wedi darllen amdanynt. Bydd angen i chi ddefnyddio eich menter drwy'r broses, gan ddangos gwytnwch, penderfyniad ac amynedd.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol wrth chwilio am swydd

Erbyn hyn, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy na ffordd ddefnyddiol o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a rheoli eich bywyd cymdeithasol.  Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu eu proffiliau ac yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion marchnata a recriwtio.

Wrth chwilio am brofiad gwaith neu gyfleoedd i raddedigion, gall y cyfryngau cymdeithasol eich helpu i wneud y canlynol:

  • meithrin cysylltiadau
  • gwella eich enw da proffesiynol
  • dod o hyd i swyddi nad ydynt o bosibl yn cael eu hysbysebu mewn mannau eraill.

Y cyfryngau cymdeithasol mwyaf cyffredin a ddefnyddir i chwilio am swyddi yw LinkedIn, Facebook, Twitter ac YouTube. Mae rhwydweithiau proffesiynol eraill yn cynnwys BraveNew a Xing. Defnyddir Skype yn fwy ar gyfer cyfweliadau swydd, yn arbennig ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd dramor.

Rhagor o wybodaeth am gael rhagor o wybodaeth am greu proffil LinkedIn sy'n cyfleu eich sgiliau a’ch profiad yn effeithiol.

Cysylltu

I gael cyngor ar ddod o hyd i swydd gudd, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd