Ewch i’r prif gynnwys

Sut i ddod o hyd i swydd

Barod i ddechrau eich gyrfa? Dewch i gael cyngor ymarferol ynglŷn â ble i chwilio am swydd, pwy all eich helpu i chwilio, yn ogystal â rhagor o wybodaeth am y farchnad swyddi.

Dysgu mwy am y farchnad swyddi

Canllawiau ar farchnad swyddi bresennol y DU i raddedigion – yng Nghymru a gweddill y DU – a’r hyn y gallwch ei wneud i wella eich rhagolygon.

Chwilio am swydd

Rhagor o wybodaeth am ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu a rhagor o wybodaeth am rwydweithio, defnyddio asiantaethau recriwtio a dod o hyd i swyddi cudd.

Myfyrwyr rhyngwladol

Ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau, ac os oes gennych ganiatâd o hyd i aros fel myfyriwr yn y DU, efallai y byddwch yn gallu gweithio’n llawn amser hyd nes y bydd eich caniatâd i aros yn dod i ben.

Os ydych yn fyfyriwr cofrestredig o hyd, gallwch gysylltu â Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol am gyngor neu ewch i fewnrwyd y myfyrwyr. Gall graddedigion fynd i wefannau Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) ac UKCISA i gael y wybodaeth ddiweddaraf am opsiynau fisa.