Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu CV

Dysgwch fwy am y mathau o CV y gallwch eu creu, beth fydd angen i chi ei gynnwys a’r ffordd orau o gyflwyno eich gwybodaeth.

Gall cyflogwyr sylwi ar CVs generig ar unwaith - fel arfer mae’r rhain yn mynd yn syth i’r bin. Mae CV llwyddiannus yn adlewyrchu'r meini prawf a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi wneud eich ymchwil i’r cwmni a’r gwaith cyn i chi hyd yn oed ddechrau ysgrifennu eich CV. Defnyddiwch ein rhestr wirio ddefnyddiol wrth i chi fynd drwy'r broses o greu eich CV.

Mathau o CV

Er nad oes y fath beth â CV perffaith, gallwch gyflwyno eich gwybodaeth mewn ffordd sy'n gwneud y mwyaf o'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Beth i'w gynnwys

Rydym yn amlinellu’r holl wybodaeth mae cyflogwyr yn disgwyl ei ganfod ar CV, gan gynnwys nodau gyrfa, geirdaon a diddordebau, i enwi ond ychydig.

Sut i gyflwyno eich gwybodaeth

Dysgu mwy am gyfleu eich sgiliau a phrofiadau gan ddefnyddio'r fformadu cywir, iaith gadarnhaol, weithredol a’ch arddull ysgrifennu eich hun.