Ewch i’r prif gynnwys

Ffurflenni cais

Mae llawer o gyflogwyr bellach yn defnyddio ffurflenni cais yn hytrach na CVs fel cam cyntaf ar gyfer recriwtio ymgeiswyr i swyddi graddedig ac interniaethau.

Mae cyflogwyr yn hoffi defnyddio ffurflenni cais oherwydd y gallant ddewis y cwestiynau i’w gofyn yn seiliedig ar beth sy’n bwysig iddyn nhw, sy’n ei gwneud hi’n haws iddyn nhw gymharu ymgeiswyr.

Ond mae hyn hefyd yn golygu bod ffurflenni cais yn rhoi cyfle i chi wahaniaethu a sefyll allan ymhlith y gystadleuaeth.

Mae llunio ceisiadau effeithiol yn cymryd amser - gallai ffurflen gais wych gymryd sawl diwrnod, ac mae angen meddwl, paratoi ac ymchwilio. Felly, rydym ni’n awgrymu eich bod chi’n canolbwyntio ar geisiadau o safon yn hytrach na llunio llawer o geisiadau ar frys.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw copi o’ch atebion er mwyn i chi allu cyfeirio yn ôl atynt os byddwch yn cael cyfweliad.

Sut i baratoi

Ystyriwch beth sydd gennych chi i’w gynnig, am beth y mae’r cyflogwr yn chwilio, a sut i gysylltu’r ddau gyda’i gilydd.

Cwestiynau ac atebion enghreifftiol

Chwiliwch am samplau o gwestiynau ac atebion sy’n dangos beth y dylech ac na ddylech ei ysgrifennu ar ffurflen gais.

Datganiadau personol

Yn nodweddiadol, caiff datganiadau personol eu defnyddio ar ffurflenni cais lle nad yw cyflogwyr wedi gofyn cwestiynau seiliedig ar gymhwysedd ynghylch eich sgiliau.

Sut y cewch eich asesu

Ceisiwch enghraifft o fatrics sgorio, y mae cyflogwyr yn ei ddefnyddio i asesu’r atebion ar eich ffurflen gais.