Ewch i’r prif gynnwys

Dod o hyd i swydd

Popeth y mae angen i chi ei wybod am gael swydd, o chwilio'r farchnad swyddi i gymryd rhan mewn cyfweliad.

Sut i ddod o hyd i swydd

Cyngor am y farchnad swyddi, ble i ddod o hyd i swydd a phwy all eich helpu wrth chwilio.

Gwneud ymchwil am y cyflogwr a'r rôl

Cyn cyflwyno eich CV, llythyr eglurhaol, ffurflen gais neu fynd i gyfweliad, bydd angen i chi wneud ymchwil fwy manwl am y sefydliad a'r rôl.

Ffurflenni cais

Cewch wybod beth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano, enghreifftiau o gwestiynau ac atebion a chyngor am ysgrifennu datganiad personol.

CVs a llythyrau eglurhaol

Dysgwch am y gwahanol fathau o CVs, beth i'w gynnwys a sut i gyflwyno eich gwybodaeth.

Cyfweliadau

Arweiniad am y gwahanol fathau o gyfweliad – gan gynnwys canolfannau asesu – yn ogystal â sut i baratoi ar eu cyfer, beth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle

Cymorth i fyfyrwyr a graddedigion a allai wynebu heriau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'u cyfeiriadedd rhywiol, rhyw neu ethnigrwydd wrth gynllunio gyrfa.