Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor Gyrfaoedd

Arweiniad arbenigol i fyfyrwyr a graddedigion diweddar am gynllunio gyrfa, gwneud cais am swyddi a datblygu'r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau.

Gloywi eich sgiliau

Cewch wybod am sut i gofrestru ar gyfer gweithdy, digwyddiadau ac apwyntiadau gydag ymgynghorwyr gyrfaoedd, yn ogystal ag arweiniad pellach am ddatblygu eich sgiliau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Angen llenwi ffurflen gais?

Cewch wybod beth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano, enghreifftiau o gwestiynau ac atebion a chyngor am ysgrifennu datganiad personol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ysgrifennu CV argyhoeddiadol

Cewch wybod sut i ysgrifennu CV a llythyr eglurhaol pwrpasol, wedi'u cyflwyno'n dda.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Llwyddo mewn cyfweliad

Cewch wybod am y mathau gwahanol o gyfweliadau, sut i baratoi ar eu cyfer, yn ogystal â chyngor am ganolfannau asesu a phrofion seicometrig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Beth alla i'w wneud gyda fy ngradd?

Cewch wybod am y sgiliau cyflogadwyedd sydd gennych, opsiynau a swyddi sydd ar gael i chi a beth y mae graddedigion eraill yn ei wneud.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dod o hyd i swydd

Dysgwch ble i ddod o hyd i hysbysebion swyddi, a chewch gyngor am rwydweithio, defnyddio asiantaethau recriwtio a dod o hyd i swyddi 'cudd.'

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhoi hwb i'ch gyrfa

Mae profiad gwaith yn cynnig cipolwg unigryw ar eich gyrfa yn ogystal â chyfle i feithrin sgiliau gwerthfawr a chysylltiadau yn eich maes dewisol chi.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Diddordeb mewn gyrfa benodol?

Cewch ragor o wybodaeth am lwybrau gyrfa, hyfforddiant a chyfleoedd mewn mwy na 50 o wahanol feysydd.