Ewch i’r prif gynnwys

MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau

Image of a woman with EEG sensors on her scalp. Another woman is facing her and leaning on a computer screen.
A research study taking place in one of our three electroencephalography (EEG) labs.

Nod ein MSc mewn niwroddelweddu yw rhoi dealltwriaeth feirniadol o'r ymennydd dynol gan ddefnyddio offer a thechnegau niwroddelweddu blaengar.

Mae'r rhaglen hon, sy'n croesawu graddedigion o ystod eang o gefndiroedd gwyddonol, gan roi cyfle i ddatblygu eich dealltwriaeth o’r ymennydd dynol yn llawn drwy amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu arloesol.

Dysgwch fwy am y rhaglen hon, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais.

Rhesymau dros astudio gyda ni

Mewn asesiad annibynnol o brifysgolion y DU (REF 2014), roedd y Brifysgol yn yr ail safle ar gyfer seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth.

Fel myfyriwr, fe’ch lleolir yma yn y Ganolfan, un o'r ychydig ganolfannau ymchwil yn y byd sydd â nifer o dechnegau niwroddelweddu mewn un adeilad: Fe’ch addysgir gan arbenigwyr rhyngwladol cydnabyddedig sydd â mynediad at ein cyfleusterau niwroddelweddu arbenigol.

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr a’n blog i ddarganfod sut beth yw’r rhaglen o safbwynt y myfyriwr.

Y peth gwych am y cwrs yw y cewch chi ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau delweddu. Gan fod maes niwroddelweddu’n esblygu mor gyflym, mae’n bwysig i mi fod yn rhywle lle mae’r ymchwil yn torri tir newydd. Mae’r tîm yn arweinwyr yn eu maes, ond yn hawdd iawn troi atyn nhw os oes gen i gwestiwn.

Catherine, myfyriwr MSc mewn Dulliau Niwroddelweddu a Rhaglenni