Ewch i’r prif gynnwys

Gemau'r Ymennydd

Gwylio fideo o Gemau'r Ymennydd.

Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd, sy'n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r cynnydd a'r manteision o ymchwil ar yr ymennydd, mae'r Brifysgol yn cynnal ei Gemau Ymennydd ei hun.

Wed’i hanelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 (8-11 oed), ffurfiodd Gemau'r Ymennydd set o weithgareddau cystadleuol hwyliog a rhyngweithiol, yn cynnig cyfle i ddisgyblion cynradd gasglu pwyntiau ac ennill gwobrau. Fe’u dyluniwyd i dynnu sylw at yr ystod o ymchwil cysylltiedig â’r ymennydd a gaiff ei wneud yn y Brifysgol.

Gemau’r Ymennydd 2018

Darganfod mwy am Gemau'r ymennydd llynedd, a gynhaliwyd ddydd Sul 18 Mawrth rhwng 11:00-16:00.

Gemau’r Ymennydd 2017

Cynhaliwyd digwyddiad 2017 ddydd Sul 19 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Roedd rhai o'r gweithgareddau yn cynnwys twister blas, lle bu plant yn blasu danteithion ffrwythau a gofynnwyd iddynt os oeddent blasu y ffordd yr oeddent yn disgwyl iddynt.

Roedd hefyd llawdriniaeth gwnewch-o-eich-hun ar yr ymennydd, a welodd cyfranogwyr yn perfformio eu llawdriniaeth eu hunain, a'r ymennydd Jedi, lle defnyddiwyd eu tonnau ymennydd i wneud y bêl arnofio’n uwch nag un eu ffrindiau.

Rhagor o wybodaeth

Dysgwch mwy am Gemau Ymennydd a dod o hyd i luniau o ddigwyddiadau yn y gorffennol ar ein tudalen Facebook.

Neu, cysylltwch a ni:

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd