Ewch i’r prif gynnwys

Seremonïau'r gorffennol

Mae'r Gwobrau Arloesedd ac Effaith blynyddol, sydd bellach yn ei 22ain flwyddyn, yn dathlu llwyddiannau cydweithio ein hacademyddion a'n busnesau gyda seremoni a chinio gwobrwyo mawreddog.

Enillwyr 2019

Wedi'i noddi gan Blake Morgan a Symbiosis IP, cynhaliwyd Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2019 yn Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd.

Aeth yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan a'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, a gyflwynodd y prif anerchiad, i'r digwyddiad. Hefyd, cyflwynodd y Gweinidog Wobr Dewis y Bobl, ar sail pleidlais y cyhoedd, a aeth i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r Ysgol Seicoleg am godi ymwybyddiaeth o ARWYDDION awtistiaeth mewn plant.

Edrychwch ar yr oriel luniau o'r noson ar Flickr.

Gwobr Arloesi Busnes

Gwyliwch y wobr Aloesi Busnes ar YoutTube 

Gwobr Arloesi Cynaliadwy

Gwyliwch y wobr Arloesi Cynaliadwy ar YoutTube 

Gwobr Arloesi yn Gofal Iechyd

Gwliwch y wobr Arloesi yn Gofal Iechyd ar YoutTube

Gwobr Arloesi mewn Partneriaeth

Gwliwch y wobr Arloesi mewn Partneriaeth a YouTube

Blynyddoedd blaenorol

Wedi'i noddi gan Blake Morgan, Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd, Symbiosis IP ac IP Group, cynhaliwyd Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2018 yn Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

Aeth yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan a Dr Ian Campbell (Cadeirydd Gweithredol Innovate UK), a gyflwynodd y prif anerchiad, i'r digwyddiad. Hefyd, cyflwynodd Dr Campbell Wobr Dewis y Bobl i TeloNostiX a'r Ysgol Meddygaeth am eu gwaith o ddatblygu adnodd diagnostig ar gyfer canser.

Yn 2018 roedd y Gwobrau Arloesedd ac Effaith yn dathlu ei 20fed pen-blwydd ac i gydnabod y cyflawniad hwn comisiynwyd fideo arbennig a dangoswyd ef ar y noson:

Gwyliwch y fideo ar gyfer 20fed pen-blwydd y Gwobrau ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd Busnes ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Effaith Ryngwladol ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Effaith ar Bolisi ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd Meddygol ar YouTube

Wedi'i noddi gan Blake Morgan, Symbiosis IP ac IP Group, cynhaliwyd Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2017 ar 26 Mehefin 2017 o flaen gwesteion gan gynnwys Julie James AC, a gyflwynodd y prif anerchiad. Hefyd, cyflwynodd Julie Wobr Dewis y Bobl i Gymdeithas y Prif Swyddogion Tân a'r Ysgol Seicoleg am eu gwaith ar wneud penderfyniadau yn y gwasanaethau brys sydd wedi mynd ymlaen i gael rhagor o ganmoliaeth ar gyfer pawb a oedd yn rhan o'r gwaith ac mae wedi'i gyflwyno ar draws y gwasanaethau brys.

Edrychwch ar yr oriel luniau o'r noson

Gwyliwch y Wobr Arloesi mewn Polisi ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd Meddygol ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd mewn Busnes ar YouTube

Gwyliwch y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd ar YouTube