Ewch i’r prif gynnwys

Campws Cathays

Mae amrywiaeth o leoliadau cyfarfod ar gael ar gampws Cathays sydd wedi’i leoli yng nghanol y ganolfan ddinesig.

Mae argaeledd yr ystafelloedd ar gael drwy gydol y flwyddyn yn ddibynnol ar yr amserlen addysgu.

Mae gwasanaeth arlwyo llawn ar gael o luniaeth i fwffe yn gallu cael eu danfon i bob lleoliad cyfarfod.

Nodwch, nid oes cyfleusterau parcio ar gael yn ein lleoliad ynghanol y ddinas yn ystod oriau gweithio arferol. Mae parcio talu ac arddangos yn yr ardaloedd cyfagos.

Mae cyfleusterau cyfarfod ychwanegol hefyd ar gael yn Neuadd Aberdâr a Neuadd y Brifysgol.

Dim ond detholiad o gyfleusterau’r Brifysgol sydd wedi’u nodi. Byddwn yn hapus i drafod eich digwyddiad ac awgrymu lleoliad addas ar gyfer eich anghenion a gwirio argaeledd.

Adeilad Morgannwg

Wedi’i leoli yng nghanol y ganolfan ddinesig, mae Adeilad Morgannwg yn cynnig lleoliad ardderchog ar gyfer ciniawau ffurfiol a chyfarfodydd.

Prif Adeilad y Brifysgol

Mae’r adeilad yn cynnig digon o le ar gyfer arddangosfeydd, lansiadau a chyfarfodydd.

Cyfleusterau cyfarfod eraill

Yn ystod cyfnod gwyliau’r Haf mae gennym gyfleusterau cyfarfod ychwanegol ar gael ar gampws ganolfan ddinesig.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Cynhadledd