Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau cyfarfod

Rydym yn cynnig lleoliadau ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd lle gall ymwelwyr elwa o leoliad dinesig a chyfleusterau sydd o ansawdd uchel.

Coronavirus (COVID-19)

Ymddiheuriadau ond oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), nifer cyfyngedig o gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael. Os oes gennych ymholiad penodol neu os hoffech drafod eich anghenion, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o'r Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau am gyngor.

Exterior of Aberdare Hall in the sunshine

Neuadd Aberdâr

Tair ystafell gyfarfod weithredol, dim ond taith gerdded fer o'r ddinas a'r ganolfan ddinesig.

Senior Common Room 2018

Neuadd y Brifysgol

Wedi’i lleoli ar diroedd Neuadd y Brifysgol, tua thair milltir o ganol y ddinas yn un o faestrefi mwyaf deniadol Caerdydd.

Adeilad Morgannwg

Campws Cathays

Amrywiaeth o leoliadau cyfarfod a darlithfeydd wedi’u lleoli yng nghanol y ganolfan ddinesig.

Swyddfa Cynhadledd