Ewch i’r prif gynnwys

Profiad Gwaith a Lleoliadau

Rydym wedi ymrwymo i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cyfleoedd dysgu sy'n gysylltiedig â gwaith. Gall hyn fod drwy gyfrwng cipolwg profiad gwaith byr, interniaeth taledig neu leoliad o flwyddyn.

Rydym bob amser yn dymuno ymgysylltu â chyflogwyr sy’n awyddus i recriwtio ein myfyrwyr ac mae nifer o'r cyflogwyr yn dychwelyd bob blwyddyn i gynnig gwaith iddynt.  Mae gennym dîm profiad gwaith ymroddedig sy’n trefnu cyfleoedd profiad gwaith di-dâl a gyda thâl ac interniaethau. Mae’r tîm yn gallu cynnig cefnogaeth drwy’r broses drwy helpu gyda phob agwedd; o hysbysebu i sefydlu a monitro cynnydd.

Mae gennym hefyd rwydwaith o swyddogion lleoliad yn gweithio o fewn Ysgolion Academaidd i gefnogi myfyrwyr sy’n dymuno gwneud blwyddyn ar leoliad mewn diwydiant. Gallwn drefnu eich bod yn trafod gyda'r cyswllt addas os hoffech archwilio'r cyfle hyn ymhellach.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael:

Myfyrwyr gyda sgiliau penodol

Mae pob Ysgol Academaidd yn trefnu eu lleoliadau eu hunain. Er enghraifft mae’r MBA a’r MSc cyrsiau Marchnata Strategol yn paru myfyrwyr â busnesau lleol a chenedlaethol i greu cynlluniau marchnata a busnes.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ysgolion unigol.

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi'i hariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd ac arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae'r manteision yn cynnwys:

  • cynnydd mewn proffidioldeb a pherfformiad
  • mantais cystadleuol
  • gwella prosesau
  • lleihau costau

Rhagor o wybodaeth am ein partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth