Ewch i’r prif gynnwys

Profiad Gwaith a Lleoliadau

Rydym wedi ymrwymo i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cyfleoedd dysgu sy'n gysylltiedig â gwaith. Gall hyn fod drwy gyfrwng cipolwg profiad gwaith byr, interniaeth taledig neu leoliad o flwyddyn.

Profiad gwaith yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi ymrwymo i roi cyfleoedd i fyfyrwyr gael cyfleoedd i ddysgu am waith proffesiynol, a lle bo’n bosibl gwneud hyn yn ddiogel, gobeithiwn barhau â hyn.

Rydym eisoes yn gweithio gyda nifer mawr o sefydliadau sydd wedi llwyddo i drosglwyddo eu hinterniaethau a’u lleoliadau profiad gwaith i weithio o bell. Gobeithiwn gefnogi cymaint o fusnesau â phosibl ar yr adeg hon.

Bydd ein tîm ymroddedig, Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol, yn cynorthwyo gyda phob agwedd ar drefnu interniaeth neu leoliad profiad gwaith. Bydd hyn yn cynnwys hysbysebu, llunio rhestr fer, cynnal cyfweliadau ar-lein a monitro cynnydd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Myfyrwyr gyda sgiliau penodol

Mae pob Ysgol Academaidd yn trefnu eu lleoliadau eu hunain. Er enghraifft mae’r MBA a’r MSc cyrsiau Marchnata Strategol yn paru myfyrwyr â busnesau lleol a chenedlaethol i greu cynlluniau marchnata a busnes.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ysgolion unigol.

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi'i hariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd ac arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae'r manteision yn cynnwys:

  • cynnydd mewn proffidioldeb a pherfformiad
  • mantais cystadleuol
  • gwella prosesau
  • lleihau costau

Rhagor o wybodaeth am ein partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth