Ewch i’r prif gynnwys

Pam dewis ni?

Mae gennym bortffolio trawiadol o brosiectau partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth (KTP) llwyddiannus, gan gynnwys nifer o brosiectau sydd wedi ennill gwobrau.

Prosiectau sydd wedi ennill gwobrau

Gwnaeth partneriaeth a ddatblygodd sychwyr gwlyb clinigol i herio heintiau archfygiau ysbytai ennill Wobr Arloesedd Busnes a Dewis y Bobl yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2015.


Cafodd ymchwilwyr a wnaeth helpu newid bywyd pobl ifanc digartref drwy bartneriaeth trosglwyddo gwybodaeth, eu cydnabod gyda Gwobr Arloesedd Cymdeithasol yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2015.


Astudiaethau achos

Trawsnewid strategaeth

Sut wnaeth KTP helpu cyflwyno ffordd main o weithio ar gyfer prif wneuthurwr cynnyrch llaeth y DU.

Cynyddu gallu

Gwybodaeth am sut wnaeth partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth arwain at wella ac ehangu gallu cloddio data'r cwmni technoleg teithio Comtec.

Arloesedd Gofal Iechyd

Sut yr arweiniodd partneriaeth gyda’r Ysgol Meddygaeth at greu rhaglen arloesol i gleifion sy’n dioddef Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Arloesedd gweithgynhyrchu

Cynyddu effeithiolrwydd cynhyrchu a chapasiti yn y diwydiant adeiladu.

Y Tîm

Rydym yn cynnig cefnogaeth i'n holl bartneriaid sydd yn cymryd rhan mewn partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth drwy gydol cyfnod pob prosiect, o'r ymholiadau cyntaf hyd at gyflwyno'r bartneriaeth.

Mae ein cefnogaeth yn cynnwys:

  • Dealltwriaeth o’ch gofynion prosiect a’r bwlch wybodaeth o fewn y cwmni
  • Adnabod arbenigwyr academaidd gyda’r wybodaeth cywir.
  • Hwyluso perthnasau
  • Cefnogaeth wrth ddatblygu'r cynnig
  • Paratoi a chyflwyno grant
  • Recriwtio cydymaith
  • Gweinyddu ariannol a chyllideb
  • hyrwyddo prosiectau penodol ar y cyd (astudiaethau achos, gwobrau, datganiadau’r wasg).