Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid a chostau

Mae cynllun y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn cael ei ariannu’n rhannol gan nifer o noddwyr, gan gynnwys holl Gynghorau Ymchwil y DU, Llywodraeth Cymru ac Innovate UK, sydd i gyd yn gyfrifol am reoli’r cynllun.

Mae’r noddwyr yn cynnig y cyllid canlynol:

 • grant 67% ar gyfer BBaChau (Busnesau Bach a Chanolig)
 • grant 50% i sefydliadau mawr

Mae pob cais grant KTP yn cael ei asesu yn erbyn rhestr o feini prawf i sicrhau bod y cynnig yn cyd-fynd â’r genhadaeth y cytunwyd arni ac amcanion y rhaglen.

Costau

Mae’r gost net i chi yn dibynnu ar y prosiect, ond fel canllaw:

 • £25,000 y flwyddyn ar gyfer BBaCh
 • £35,000 y flwyddyn ar gyfer sefydliad mawr

Mae’r buddsoddiad hwn, sydd ychydig yn uwch na’r cyflog cychwynnol ar gyfer graddedig lefel-uchel, yn rhoi’r canlynol i chi:

 • aelod Cyswllt sy’n gweithio’n llawn amser ar y prosiect
 • amser yr academydd arweiniol
 • cyllideb teithio ac offer
 • mynediad i gyfleusterau ac offer y Brifysgol y gallai fod eu hangen ar yr Aelod Cyswllt i wneud ei waith
 • cyllideb Hyfforddi a Datblygu Aelodau Cyswllt sy’n rhoi sgiliau newydd i’r Aelod Cyswllt i ddatblygu’r prosiect ymhellach
 • ystod o gymorth gweinyddol a logistaidd gan y Brifysgol a’r tîm KTP canolog.

Sut mae gwneud cais

 • Bydd cais grant KTP yn cael ei gwblhau ar y cyd gennych chi a’r partner academaidd, gyda chymorth ein tîm KTP
 • Bydd yr Ymgynghorydd KTP rhanbarthol yn ymweld â chi i gadarnhau ymarferoldeb y prosiect ar gam cynnar yn y broses
 • Mae’r tîm KTP yn cydlynu’r broses ymgeisio gyfan i sicrhau bod y dyddiad cau yn cael ei fodloni

Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno

Mae'r rhaglen 2018/19 yn agored i unrhyw syniadau arloesol o ansawdd uchel gan bob business. Gallwch wneud cais o unrhyw faes technoleg neu sector. Gall eich prosiect fod wrth unrhyw gam ymchwil a datblygu.

Y dyddiadau cyflwyno yw:

 • 24 Gorffennaf 2019
 • 2 Hydref 2019
 • 11 Rhagfyr 2019
 • 5 Chwefror 2020
 • 1 Ebrill 2020

Rhagor o wybodaeth

Am gymorth pellach, cysylltwch â’r swyddfa KTP.

Tîm Partneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth