Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd cyfrifol

Rydym yn gweithredu mewn modd rhyngddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar y rhanddeiliad i nodi sbardunau, prosesau a chanlyniadau arloesedd, a gwerthuso goblygiadau cymdeithasol, ariannol ac ymddygiadol newid technolegol.

Mae ein pwyslais ar arloesedd cyfrifol wedi annog ymchwil helaeth ar gadwyni cyflenwi cynaliadwy, logisteg werdd a sicrhau buddion cymunedol drwy gaffael cyhoeddus a phreifat.

Rydym wedi defnyddio ein hystod eang o arbenigedd yn y maes hwn fel catalydd i hybu arloesedd cyfrifol ar draws Prifysgol Caerdydd a rhanbarth ehangach Caerdydd drwy:

Rhwydwaith arloesedd cyfrifol

Sefydlwyd ein Rhwydwaith Arloesedd Cyfrifol (RIN) gan yr Athrawon Tim Edwards a Luigi De Luca, arbenigwyr yn y meysydd astudiaethau sefydliadol a marchnata, i annog perthnasau cydweithredol a ‘hyrwyddo dealltwriaeth, ymarfer a gwasgariad arloesedd cyfrifol.’

Mae’r Rhwydwaith yn gweithredu ar reng flaen ymchwil ryngddisgyblaethol sydd o bwys rhyngwladol, gan gefnogi entrepreneuriaid benywaidd ac entrepreneuriaid sy’n ffoaduriaid; sicrhau bod arloesiadau a lywir gan dechnoleg sydd wedi’u dylunio yn Affrica ac America Ladin yn cyd-fynd â dewisiadau cymunedau lleol a chynaliadwyedd; defnyddio cyllid i ymgysylltu â phlant ysgol Caerdydd yn y defnydd cyfrifol o gyfryngau cymdeithasol; a mynd i’r afael â thymereddau dan do uchel a chynhyrchu ffrydiau incwm cynaliadwy ar gyfer teuluoedd yn Nigeria.

Darogan er lles cymdeithasol

Mae Dr Bahman Rostami-Tabar yn cynnal Cymrodoriaeth Ymgysylltu Gwerth Cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar weithgareddau ymchwil ac ymgysylltu ar ddarogan er lles cymdeithasol. Mae ysgolorion wedi defnyddio technegau darogan fel adnodd cynllunio sy’n helpu sefydliadau i bennu perfformiad ariannol y dyfodol.

Mae Dr Rostami-Tabar yn defnyddio technegau darogan i ragweld anghenion pobl a lleoedd yn y dyfodol. Mae hyn wedi arwain at gyd-gynhyrchu effaith ymchwil gyda’r Groes Goch Ryngwladol, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a’r GIG.

Gwneud gwahaniaeth drwy ein gwaith ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil yn effeithio ar bobl a pholisi, gan wneud gwahaniaeth i’n heconomi a’n cymdeithas.

Arloesedd mewn gwasanaethau mabwysiadu

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Dr Jayne Lynch gyda’r Ysgol Seicoleg a Chymdeithas Plant Dewi Sant, sydd wedi ennill gwobrau, wedi atgyfnerthu gwasanaethau mabwysiadu drwy ddod o hyd i gartrefi parhaol i’r plant sy’n aros hiraf am deulu, a chefnogi’r trefniadau hyn yn therapiwtig.

Mae’r Athrawon Jonathan Gosling a Mohamed Naim wedi gweithio gyda phartneriaid ar draws y sectorau priffyrdd a gweithrediadau i wella gallu caffael mewn sefydliadau sy’n cynnal prosiectau seilwaith mawr.

Gweithiodd yr Athro Aris Syntetos gyda chydweithwyr o Ysgol Busnes EM Lyon, Prifysgol Dechnegol Darmstadt a chymdeithas fasnach ym Mrwsel i ymchwilio i wallau mewn rhestrau eiddo i ddarganfod a all rhestrau eiddo manwl helpu i gynyddu gwerthiannau.

Pobl gysylltiedig

Yr Athro Jonathan Gosling

Yr Athro Jonathan Gosling

Reader in Supply Chain Management, Deputy Head of Section for Innovation and Research

Email
goslingj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6081
Yr Athro Mohamed Naim

Yr Athro Mohamed Naim

Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

Email
naimmm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4635
Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572
Yr Athro Tim Edwards

Yr Athro Tim Edwards

Pro-Dean for Research, Impact and Innovation
Professor of Organisation and Innovation Analysis

Email
edwardstj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6385
Yr Athro Luigi M. De Luca

Yr Athro Luigi M. De Luca

Professor of Marketing and Innovation

Email
delucal@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 2087 6886
Yr Athro Jane Lynch

Yr Athro Jane Lynch

Professor of Procurement

Email
lynchj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6144
Dr Bahman Rostami-Tabar

Dr Bahman Rostami-Tabar

Reader in Management Science and Business Analytics

Email
rostami-tabarb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0723
Yr Athro Rick Delbridge

Yr Athro Rick Delbridge

Professor of Organizational Analysis

Email
delbridger@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6644