Ewch i’r prif gynnwys

MSc Arweinyddiaeth Gyhoeddus

Ymunwch â'n rhaglen unigryw i raddedigion sy'n seiliedig ar her a ddyluniwyd i gysylltu ymchwil ag ymarfer a'ch helpu chi i ymgysylltu â materion cymhleth gwasanaethau mewn ffyrdd newydd.

Rydym ni wedi creu rhaglen wedi'i chynllunio i gyd-fynd â’ch ymrwymiadau gwaith a chartref gan gyflenwi'r addysgu mewn blociau tridiau dros 28 mis.

Mae’n berffaith ar gyfer ymarferwyr profiadol o amrywiaeth o arbenigeddau gwasanaeth cyhoeddus sy’n cynnwys addysg, amddiffyn yr amgylchedd, tân ac achub, gofal iechyd, tai, cynllunio, plismona, gwasanaethau cymdeithasol a'r trydydd sector.

“Mae gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus yn gorfod canfod ffyrdd newydd o ymateb i heriau cymhleth. Mae angen i ni gryfhau sgiliau arwain ar bob lefel i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Felly, rydw i’n croesawu mentrau megis y radd Meistr newydd mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus.”

Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru

Cysylltu, arloesi a chyflawni

Byddwch yn gweithio ar y cyd â thîm o academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol ac ymarferwyr profiadol o ystod o wasanaethau cyhoeddus, cyrff cynghori a melinau trafod.

Dros ddwy flynedd o astudio, bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i ddatblygiadau mewn arweinyddiaeth, newid, polisi ac arloesedd yn y sector gwasanaethau cyhoeddus.

I ategu ein cwricwlwm sy'n canolbwyntio ar her, byddwch chi'n cael gweithdai, seminarau a sesiynau hyfforddi dan arweiniad siaradwyr gwadd o fri.

Bydd y sesiynau hyn yn mynd i'r afael â heriau gyrfa penodol ac yn gwella'ch gallu fel arweinydd myfyriol wrth baratoi ar gyfer prosiect ar ddiwedd y radd.

Mae'r prosiect clo hwn yn mynd i'r afael â mater polisi bywyd go iawn sy'n berthnasol i'ch swydd a'ch gweithle.

Rhagor o wybodaeth

Dyma’r ‘cam nesaf’ i’r rheini sy’n gweithio ar draws ystod eang o wasanaethau cyhoeddus sydd eisiau gwneud gwahaniaeth ac anelu at rolau uwch-arweinyddiaeth.

Rhagor o wybodaeth am y cwrs Arweinyddiaeth Gyhoeddus (MSc) (Rhan amser)

Cysylltwch â ni

Rydym yn deall y gall astudio rhan amser wrth gynnal swydd ac ymrwymiadau eraill fod yn anodd. Ond rydym ni yma i helpu, felly am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Dr Catherine Farrell

Dr Catherine Farrell

Senior Lecturer in Public Management

Email
farrellcm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4197