Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr rhyngwladol sy’n teithio gyda fisa Schengen neu drefniant dwyochrog

Gwybodaeth i fyfyriwr rhyngwladol sy’n bwriadu teithio i wledydd Ewrop drwy ddefnyddio fisa Schengen neu drefniant dwyochrog yn sgil dim cytundeb Brexit.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Os ydych yn dod o’r tu allan i’r AEE neu o’r Swistir, ac nid oes angen fisa Schengen arnoch fel arfer i deithio yn Ewrop, ni fydd dim cytundeb wrth ymadael â’r UE yn effeithio ar eich statws mewnfudo. Bydd eich fisa yn y DU a’ch fisa Schengen yn ddilys o hyd er mwyn teithio rhwng y DU ac Ewrop.

Os oes gan eich gwlad enedigol drefniant dwyochrog gyda’r ardal Schengen, ni fydd dim cytundeb wrth ymadael â’r UE yn effeithio ar hyn.