Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu mynd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu astudio neu weithio dramor drwy Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

O dan delerau'r Cytundeb Gadael sydd wedi ei gymeradwyo, byddwch yn gallu astudio neu weithio dramor drwy'r rhaglen Erasmus+ fel arfer yn ystod 2020/21.

Cyllid grant

Bydd y DU yn parhau i gymryd rhan yng nghylch presennol Erasmus+ nes daw i ben ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2020/21. Fel myfyriwr sy'n cymryd rhan mewn lleoliad Erasmus+, byddwch yn derbyn cyllid drwy'r rhaglen honno.

Fisâu

O dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, ni chyfyngir ar deithio i'r UE, a bydd yn aros felly tan o leiaf 31 Rhagfyr 2020. Yn dilyn y dyddiad hwn, gall fod newidiadau i drefniadau mewnfudo. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gwybodaeth newydd ar gael.

Pasbortau

Ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n cyrraedd gwlad eu lleoliad ar ôl y dyddiad ymadael â’r UE, gallwch ddilyn cyngor y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad a gwneud yn siŵr bod eich pasbort yn ddilys am o leiaf chwe mis o'r dyddiad pan fyddwch yn cyrraedd.

Gofal iechyd

Yn dilyn diwedd y cyfnod pontio ym mis Rhagfyr 2020, efallai ni fydd eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) bellach yn ddilys. Os na fydd y cerdyn EHIC yn ddilys mwyach, y £25 sy'n daladwy am dreuliau meddygol fydd yr unig wahaniaeth. Bydd yswiriant Prifysgol Caerdydd yn parhau i'ch diogelu.

Am fwy o wybodaeth am ofal iechyd dramor, gwiriwch y wybodaeth hanfodol ar gyfer gwladolion y DY sy'n teithio i'r UE.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+