Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Caerdydd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n astudio a gweithio dramor drwy Erasmus+.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Grantiau Erasmus+

Bydd y DU yn rhan o gylchred presennol Erasmus+ hyd nes bydd yn gorffen ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2020/21. Fel myfyriwr sy'n cymryd rhan mewn lleoliad Erasmus+, byddwch yn derbyn cyllid drwy'r rhaglen honno.

Cwblhau dogfennaeth

Rhaid i chi barhau i gwblhau eich dogfennaeth Erasmus+ fel arfer er mwyn cael eich grant.

Fisâu

O dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, ni chyfyngir ar deithio i'r UE, a bydd yn aros felly tan o leiaf 31 Rhagfyr 2020.

Pasbortau

Ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n cyrraedd gwlad eu lleoliad ar ôl y dyddiad ymadael â’r UE, gallwch ddilyn cyngor y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad a gwneud yn siŵr bod eich pasbort yn ddilys am o leiaf chwe mis o'r dyddiad pan fyddwch yn cyrraedd.

Myfyrwyr yr UE sydd ar leoliad dramor ar hyn o bryd

O dan delerau'r Cytundeb Gadael, byddwch yn gallu dychwelyd i'r DU a pharhau i astudio gyda ni. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i fynd â llythyr prawf o'ch ymrestriad gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'ch cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Pan fyddwch yn ôl yn y DU, fe'ch cynghorir i edrych ar y dudalen hon eto, rhag ofn bod yn rhaid i chi gymryd unrhyw gamau pellach.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+