Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr

Mae ein cymuned ryngwladol o fyfyrwyr wedi'n helpu ni i greu amgylchedd lewyrchus a chreadigol sy'n fuddiol i ni i gyd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae gwladolion Iwerddon yn dod o dan drefniadau gwahanol rhwng y DU a Gweriniaeth Iwerddon ac nid ydynt felly yn cael eu heffeithio gan y materion isod.

Myfyrwyr presennol

Gwybodaeth i fyfyrwyr presennol sy'n astudio yn y Brifysgol am effaith Brexit ar eu hastudiaethau.

Myfyrwyr newydd o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy'n bwriadu dod i astudio yn y Brifysgol.

Myfyrwyr Caerdydd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr cyfredol Prifysgol Caerdydd fydd yn astudio neu’n gweithio dramor dramor drwy rhaglen Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu mynd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21

Gwybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu astudio neu weithio dramor drwy Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu mynd ar Raglen Cyfnewid Ewropeaidd (Astudio neu Weithio) o'r flwyddyn academaidd 2021/22 ymlaen

Gwybodaeth i fyfyrwyr cyfredol Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu astudio neu weithio yn Ewrop o'r flwyddyn academaidd 2021/22.

Myfyrwyr Erasmus+ sy'n astudio gyda ni, neu'n bwriadu astudio neu weithio gyda ni yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21

Gwybodaeth i fyfyrwyr Erasmus+ sy'n astudio neu'n gweithio gyda ni yn ystod blynyddoedd academaidd 2019/20 neu 2020/21.