Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr

Mae ein cymuned ryngwladol o fyfyrwyr wedi'n helpu ni i greu amgylchedd lewyrchus a chreadigol sy'n fuddiol i ni i gyd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae gwladolion Iwerddon yn dod o dan drefniadau gwahanol rhwng y DU a Gweriniaeth Iwerddon ac nid ydynt felly yn cael eu heffeithio gan y materion isod.

Myfyrwyr presennol

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU a sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd am effaith Brexit gyda chytundeb neu heb gytundeb ar eu hastudiaethau.

Myfyrwyr newydd o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n bwriadu dod i astudio yn y Brifysgol yn sgil Brexit gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Myfyrwyr Caerdydd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr cyfredol Prifysgol Caerdydd fydd yn astudio neu’n gweithio dramor dramor drwy rhaglen Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu mynd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21

Gwybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu astudio neu weithio dramor drwy Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Myfyrwyr Erasmus+ sydd i fod i astudio gyda ni yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol sydd i fod i astudio gyda ni trwy Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Myfyrwyr rhyngwladol sy’n teithio gyda fisa Schengen neu drefniant dwyochrog

Gwybodaeth i fyfyriwr rhyngwladol sy’n bwriadu teithio i wledydd Ewrop drwy ddefnyddio fisa Schengen neu drefniant dwyochrog yn sgil dim cytundeb.