Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy'n ddinasyddion y DU ac sydd, neu sy'n disgwyl bod, yn gweithio yn yr UE

Cyfnod pontio

Mae'r Cytundeb Gadael yn nodi cyfnod pontio sy'n para tan 31 Rhagfyr 2020. Mae hwn yn gyfnod â chyfyngiad amser cyn i newidiadau sy'n ymwneud â'r DU yn gadael yr UE gymryd lle.

Yn ystod y cyfnod pontio, byddwch chi ac aelodau o'ch teulu yn gallu parhau i fyd, gweithio ac astudio yn yr UE fel oeddech cyn 31 Ionawr 2020.

Bydd y rheolau ynghylch teithio i'r UE yn aros yr un peth yn ystod y cyfnod hwn. Gallwch symud i wlad arall yn yr UE yn yr un modd ag yr oeddech cyn 31 Ionawr 2020.

Mae rhagor o fanylion ar wefan Llywodraeth y DU am y canlynol: