Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy'n ddinasyddion y DU ac sydd, neu sy'n disgwyl bod, yn gweithio yn yr UE

Nes bod y DU yn gadael yr UE, mae'r DU yn parhau i fod yn aelod llawn o'r UE ac mae dinasyddion y DU yn berchen ar statws cyfreithiol fel dinasyddion yr UE.

Fel dinesydd y DU, ni fydd dim newid yn eich hawliau a'ch statws os ydych yn byw yn yr UE tra bod y DU yn parhau i fod yn yr UE.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan GOV.UK.