Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy'n bwriadu gweithio/mynd i gynadleddau dramor

Gwybodaeth ar gyfer staff sy'n cynllunio teithiau gwaith/maes dramor.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Gall gwladolion yr UE/AEE a'r Swistir barhau i deithio yn rhydd o fewn yr UE, AEE neu'r Swistir gyda phasbort neu gerdyn adnabod hyd at ddiwedd y cyfnod pontio yn Rhagfyr 2020. Wedi hynny, ni fydd angen fisa ar wladolion y DU ond byddant angen ETIAS i deithio i'r UE/EEA neu'r Swsitir.

Darllenwch arweiniad y llywodraeth ar ymweld ag Ewrop o 1 Ionawr 2021.