Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy'n bwriadu ymgymryd â theithiau Erasmus+ yn 2019/20

Gwybodaeth i staff Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu ymgymryd â gweithgareddau addysgu, hyfforddiant neu drefnu taith symudedd Erasmus+ yn 2018/19.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd eich symudedd a ariannwyd gan Erasmus+ yn mynd rhagddo fel arfer.

Byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael eich arian Erasmus+ os yw eich ymweliad yn ymwneud â phrosiect sy'n derbyn hysbysiad o lwyddiant cyn ymadawiad y DU o'r UE. Bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn cysylltu â'ch sefydliad lletyol i gadarnhau eu bod yn dal i allu eich cynnal. Bydd angen i chi lenwi'r holl ddogfennau fel arfer.

Cyngor teithio

Os ydych yn teithio ar neu oddeutu dyddiad Brexit di-gytundeb, gallai fod rhywfaint o oedi o ran teithio. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bydd pob ehediad yn parhau os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb. Fe'ch cynghorwn i gadw golwg ar arweiniad y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad ynghylch y wlad y byddwch yn teithio iddi.

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi gwybodaeth hanfodol i wladolion y DU sy'n teithio i'r UE.