Ewch i’r prif gynnwys

Rheolwyr llinell sy'n recriwtio staff sy'n wladolion yr UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i reolwyr llinell.

The guidance will be reviewed regularly and updated as appropriate. You are advised to check this page regularly for further updates.

Penodi un o wladolion yr EU/EEA neu'r Swistir i swydd yn y Brifysgol

Ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl mis Rhagfyr 2020.

Wedi hyn, os nad ydynt wedi cael statws wedi sefydlu ac nad ydynt yn gymwys ar gyfer y statws hwnnw cyn 30 Mehefin 2021, bydd angen iddynt wneud cais o dan y system fewnfudo newydd ar sail sgiliau, sy'n dechrau ar 1 Ionawr 2021.

Gall dinasyddion yr UE, AEE neu'r Swistir wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Gwirio'r hawl i weithio yn y DU

Ni fydd unrhyw newid i wiriadau hawl i weithio tan 1 Gorffennaf 2021.

Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU yn gallu parhau i gyflwyno tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU trwy ddangos naill ai eu pasbort neu eu cerdyn adnabod cenedlaethol.

O 1 Gorffennaf 2021, bydd canllawiau newydd ar waith ar gyfer gwiriadau hawl i weithio. Mae'r Swyddfa Gartref yn nodi y bydd y canllawiau hyn yn cael eu cyhoeddi “maes o law”.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe Llywodraeth y DU ynghylch cyflogi dinasyddion yr UE/AAE a'r Swistir.