Ewch i’r prif gynnwys

Gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth ar gyfer y rheiny sy'n ystyried dod i'r DU i weithio yn y Brifysgol.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl 31 Rhagfyr 2020.

Bydd gwladolion yr UE/AEE a'r Swistir sy'n dod i'r DU rhwng 31 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2020 yn gallu dod i'r DU fel arfer (h.y. ni fydd angen fisa arnynt) ac maent yn gymwys i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar yr un sail â rheini a ddaeth i'r DU cyn 31 Ionawr 2020.

Cyflwynir system mewnfudo newydd o 1 Ionawr 2021 ymlaen.

Mae rhagor o wybodaeth ar dudalennau Llywodraeth y DU ynghylch gwneud cais am statws preswylydd sefydlog.