Ewch i’r prif gynnwys

Gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth ar gyfer y rheiny sy'n ystyried dychwelyd i'r DU i weithio yn y Brifysgol ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes cytundeb, ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl mis Rhagfyr 2020.

Byddai angen i staff sy'n gymwys am statws wedi sefydlu neu cyn-sefydlu wneud hynny cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021. Unwaith i'r dyddiad cau basio, byddai'n rhaid i'r staff ymgeisio ar sail y system mewnfudo ar sail sgiliau.

Mae gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n cyrraedd y DU ar ôl dyddiad Brexit heb gytundeb i fyw, astudio a gweithio yn gallu gwneud cais am statws mewnfudo dros dro, 36 mis o hyd, o dan gynllun gwirfoddol – y cynllun hawl i aros dros dro i bobl Ewrop (cynllun Euro TLR). Bydd yn rhad ac am ddim i wneud cais ar gyfer y cynllun a bydd angen gwneud hynny erbyn 31 Rhagfyr 2020. Bydd yn broses ar-lein o wneud cais, a gellir gwneud cais ar ôl cyrraedd y DU. Ni fydd angen i wladolion yr UE/AEE neu'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n teithio i'r DU ar ôl Brexit wneud unrhyw drefniadau arbennig ymlaen llaw.

Ni fydd angen i wladolion Iwerddon wneud cais ar gyfer y cynllun Euro TLR, ond bydd angen i'w dibynyddion nad ydynt o Iwerddon wneud hynny. Bydd angen i'r rheiny nad ydynt yn gwneud cais wneud cais o dan y system fewnfudo newydd os ydynt eisiau aros yn y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020.

Gall aelodau teulu nad ydynt o'r UE fynd gyda dinasyddion yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n symud i'r DU, ar ôl dyddiad Brexit heb ac mae'r rheiny'n cynnwys aelodau uniongyrchol o'r teulu fel priod, partneriaid sifil neu blant ac aelodau estynedig o'r teulu fel partneriaid "parhaus" a pherthnasoedd sy'n ddibynyddion. Bydd aelodau agos o'r teulu (priod/partneriaid/plant o dan 18 oed sy'n ddibynyddion) yn gallu gwneud cais hefyd o dan y cynllun Euro TLR yn yr un modd â dinasyddion yr UE, unwaith bod eu noddwr sy'n ddinesydd yr UE wedi gwneud cais.

Bydd angen i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU ar ôl Brexit ac nac ydynt yn meddu ar Euro TLR wneud cais o dan y system fewnfudo newydd erbyn 31 Rhagfyr 2020 os ydynt eisiau parhau i fyw yma y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw.