Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir ac sy'n gweithio yn y DU

Gwybodaeth i staff o'r UE/AEE neu'r Swistir sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

The guidance will be reviewed regularly and updated as appropriate. You are advised to check this page regularly for further updates.

Os ydych yn ddinesydd yr UE/AEE neu'r Swistir gallwch chi a'ch teulu wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.Mae'n rhaid eich bod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020. Os bydd eich cais yn llwyddiannus cewch statws wedi sefydlu neu gyn-sefydlu.

Oni bai am achosion arbennig, mae angen i chi wneud cais os:

Mae gwneud cais am y cynllun hwn yn rhad ac am ddim.

Gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020. Bydd yr hawl i symud yn ddirwystr rhwng y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. O 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gweithredu system fewnfudo sy'n seiliedig ar bwyntiau sy'n trin dinasyddion yr UE a dinasyddion y tu allan i'r UE yn gyfartal, gan flaenoriaethu sgiliau a thalent unigolion yn hytrach nag o ble y daw person.

Mae hyn yn golygu o 1 Ionawr 2021, os nad yw dinasyddion yr UE/AEE/Swisaidd eisoes yn byw yn y DU neu os oes ganddynt hawliau o dan y Cytundeb Ymadael, bydd angen iddynt fodloni gofynion penodol er mwyn astudio neu weithio yn y DU.

Gall staff gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar y fewnrwyd staff.