Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir ac sy'n gweithio yn y DU

Gwybodaeth i staff o'r UE/AEE neu'r Swistir sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Os ydych yn ddinesydd yr UE/AEE neu'r Swistir gallwch chi a'ch teulu wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Os bydd eich cais yn llwyddiannus cewch statws wedi sefydlu neu gyn-sefydlu.

Oni bai am achosion arbennig, mae angen i chi wneud cais os:

Mae gwneud cais am y cynllun hwn yn rhad ac am ddim. Mae meini prawf penodol sydd angen eu bodloni ar gyfer statws wedi sefydlu neu gyn-sefydlu, sy'n cynnwys y gofyniad eich bod wedi dechrau byw yn y DU cyn 31 Rhagfyr 2020.

Gall staff gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar y fewnrwyd staff.

Rhai nad oes angen iddynt wneud cais am gynllun sefydlu

Nid oes rhaid i rai unigolion wneud cais, gan gynnwys yr rhai sydd â: