Ewch i’r prif gynnwys

Staff

Mae cyfraniadau staff y DU, staff gwledydd Ewropeaidd eraill a staff rhyngwladol yn werthfawr dros ben i ni, ac rydym wedi ymrwymo i'w cefnogi yn ystod Brexit.

Dyma wybodaeth i'n holl staff wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Staff sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir ac sy'n gweithio yn y DU

Gwybodaeth i staff y Brifysgol sy'n wladolion o'r UE/AAE a'r Swistir.

Gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth i wladolion o'r UE/EEA neu'r Swistir sy'n bwriadu dod yma i weithio.

Staff sy'n bwriadu gweithio/mynd i gynadleddau dramor

Sut y gall Brexit effeithio staff y Brifysgol sy'n bwriadu gweithio/mynd i gynadleddau dramor a sut i gynllunio yn ôl r angen.

Rheolwyr llinell sy'n recriwtio staff sy'n wladolion yr UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i reolwyr llinell sy'n dymuno recriwitio staff o'r UE/AEE neu'r Swistir.

Staff sy'n ddinasyddion y DU ac sydd, neu sy'n disgwyl bod, yn gweithio yn yr UE

Gwybodaeth i aelodau staff sy'n ddinasyddion y DU y gall fod angen iddynt weithio yn yr UE am gyfnod byr fel rhan o'u rôl.