Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau partner Erasmus+

Rydym eisiau tawelu meddwl pob un o'n partneriaid Erasmus+ ein bod yn gwerthfawrogi ein partneriaethau cyfnewid yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at groesawu eich myfyrwyr cyfnewid dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd y DU yn parhau i gymryd rhan yn y rhaglen Erasmus+ tan 31 Rhagfyr 2020. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd rhaglenni cyfnewid DU-UE drwy Erasmus+ yn parhau ar gyfer prosiectau a ennilwyd o dan galw 2020 neu ynghynt, ar gyfer cyfnod llawn eu cytundebau grant.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgan:

"Mae'r Cytundeb Ymadael yn rhagweld y bydd endidau cyfreithiol yn parhau i fod yn gymwys i gymryd rhan a derbyn cyllid ar gyfer rhaglenni presennol yr UE 2014-2020, gan gynnwys Horizon 2020, fel petai'r DU yn aelod-wladwriaeth tan bod y rhaglenni yma'n gorffen. Golyga hyn bod buddiolwyr y DU yn gallu parhau - heb ohiriadau - i dderbyn grantiau a dyfarnwyd o dan y MFFs cyfredol a blaenorol tan eu dyddiadau gorffen, hyd yn oed os yw'r rhan rôl 2020."

Bydd Prifysgol Caerdydd felly'n parhau i roi croeso cynnes i fyfyrwyr o'n sefydliadau partner Ewropeaidd sydd ar raglen gyfnewid tan ddiwedd y rhaglen Erasmus+ cyfredol. Mae hyn yn cynnwys blwyddyn academaidd 2020/21.

Mae rhaglen Erasmus newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer 2021-27. Nid yw rhan y DU yn y rhaglen newydd wedi ei phenderfynu eto gan lywodraeth y DU a bydd yn fater ar gyfer y trafodaethau UE-DU sydd ar y gweill.

Enwebiadau

Rydym yn annog sefydliadau partner i barhau i enwebu myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Caerdydd fel arfer ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu eich myfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr ar barhau i gydweithio â chi. Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael eglurhad pellach, cysylltwch â Swyddfa Erasmus+.

Swyddfa Erasmus+