Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau partner Erasmus+

Rydym eisiau tawelu meddwl pob un o'n partneriaid Erasmus+ ein bod yn gwerthfawrogi ein partneriaethau cyfnewid yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at groesawu eich myfyrwyr cyfnewid dros y blynyddoedd sydd i ddod.

The guidance will be reviewed regularly and updated as appropriate. You are advised to check this page regularly for further updates.

Bydd rhaglenni cyfnewid DU-UE drwy Erasmus+ yn parhau ar gyfer prosiectau a ennilwyd o dan galw 2020 neu ynghynt, ar gyfer cyfnod llawn eu cytundebau grant.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgan:

"Mae'r Cytundeb Ymadael yn rhagweld y bydd endidau cyfreithiol yn parhau i fod yn gymwys i gymryd rhan a derbyn cyllid ar gyfer rhaglenni presennol yr UE 2014-2020, gan gynnwys Horizon 2020, fel petai'r DU yn aelod-wladwriaeth tan bod y rhaglenni yma'n gorffen. Golyga hyn bod buddiolwyr y DU yn gallu parhau - heb ohiriadau - i dderbyn grantiau a dyfarnwyd o dan y MFFs cyfredol a blaenorol tan eu dyddiadau gorffen, hyd yn oed os yw'r rhan rôl 2020."

Bydd Prifysgol Caerdydd felly'n parhau i roi croeso cynnes i fyfyrwyr o'n sefydliadau partner Ewropeaidd sydd ar raglen gyfnewid tan ddiwedd y rhaglen Erasmus+ cyfredol. Byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda phob partner mewn perthynas ag ymestyn cytundebau Erasmus+ neu ddatblygu cytundebau newydd tu allan i'r rhaglen yn ôl y gofyn.

Mae rhaglen Erasmus newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer 2021-27. Nid yw rhan y DU yn y rhaglen newydd wedi ei phenderfynu eto gan lywodraeth y DU ac mae'n parhau i fod yn fater ar gyfer y trafodaethau UE-DU. Byddwn yn rhoi'r manylion diweddaraf i bartneriaid cyn gynted a'u bod nhw wedi'u cadarnhau.

Enwebiadau

Rydym yn annog sefydliadau partner i barhau i enwebu myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Caerdydd fel arfer ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu eich myfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr ar barhau i gydweithio â chi. Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael eglurhad pellach, cysylltwch â Swyddfa Erasmus+.

Swyddfa Erasmus+