Ewch i’r prif gynnwys

Geirfa

Geirfa ddefnyddiol sy'n ymwneud â pharatoadau Prifysgol Caerdydd ar gyfer Brexit.

Gwledydd yr UE

Gwledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) yw: Yr Almaen,  Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Croatia, Denmarc, Y Deyrnas Unedig, Yr Eidal, Estonia, Y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, Hwngari, Yr Iseldiroedd, Gweriniaeth Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Portiwgal, Gwlad Pwyl, Rwmania, Sbaen, Slofacia, Slofenia, Sweden, Y Weriniaeth Tsiec.

AEE

Mae Ardal Economaidd Ewrop (EEA) yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd ynghyd â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Y Swistir

Nid yw'r Swistir yn aelod o'r UE na'r AEE, ond mae'n rhan o'r farchnad sengl. Mae hyn yn golygu fod gan dinasyddion Y Swistir yr un hawliau i fyw a gweithio yn y DU â dinasyddion gwledydd yr AEE.

Gwladwriaethau AEE EFTA

Mae gwladwriaethau AEE EFTA yn cynnwys Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Norwy a'r Swistir. Mae trigolion y gwledydd hyn o fewn cwmpas y broses Statws Setlo.