Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd a'r UE

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gymuned amrywiol a chynhwysol sy’n croesawu myfyrwyr a staff o bob rhan o Ewrop a’r byd.

Mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant. Ni fydd Brexit yn newid hyn.

Byddwn yn parhau i hyrwyddo'r effaith gadarnhaol y mae'r agwedd ryngwladol hon yn ei chael ar y Brifysgol, yr economi a chymdeithas.

Mae ein partneriaethau, mentrau cydweithredol, a chysylltiadau Ewropeaidd yn eithriadol o bwysig i ni ac i'r wlad gyfan.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn Brifysgol oddefgar, amrywiol, gyfeillgar a chroesawgar i staff a myfyrwyr o Ewrop ar ôl Brexit.

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Rydym yn falch o'r ffaith bod gennym 7,500 o fyfyrwyr o'r UE ac o 120 o wledydd. Mae eu cyfraniadau'n werthfawr dros ben i ni, ac rydym wedi ymrwymo i'w cefnogi yn ystod Brexit.

Hoffem roi cymaint o arweiniad a gwybodaeth berthnasol â phosibl ynghylch Brexit.

Mae ein cymuned ryngwladol yn gryfder enfawr, a byddwn bob amser yn croesawu pobl o Gymru, gweddill y DU, a gwledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt i astudio, addysgu, ymchwilio, a gweithio yma.