Ewch i’r prif gynnwys

Dinasyddion Prydain sy'n teithio i fynd ar wyliau

Gwybodaeth i ddinasyddion Prydain sy'n teithio y tu hwnt i'r DU yn sgil dim cytundeb.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Pasbortau

Os ydych yn ddinesydd Prydeinig sy’n teithio i’r UE er mwyn mynd ar eich gwyliau, mae Llywodraeth y DU yn argymell y dylai fod o leiaf chwe mis ar ôl ar eich pasbort ar y dyddiad pan fyddwch yn cyrraedd gwlad yn yr UE.

Os ydych wedi adnewyddu eich pasbort cyn iddo ddod i ben, gallai misoedd ychwanegol fod wedi’u hychwanegu at y dyddiad pan ddaw eich pasbort newydd i ben. Ni fydd y misoedd ychwanegol hynny yn cyfrif tuag at y 6 mis sy’n gorfod bod yn weddill ar eich pasbort. Gallwch wirio pa mor ddilys yw eich pasbort ar declyn gwirio pasbortau Llywodraeth y DU.

Mae manylion llawn am adnewyddu eich pasbort.

Gofal meddygol

Os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb, ni fydd y Cardiau Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) yn ddilys mwyach ac ni fyddwch yn gallu cael gofal meddygol gwladol wrth deithio mewn gwlad arall yn yr UE.

Gwnewch yn siŵr fod gennych yswiriant teithio a’i fod yn ystyried eich amgylchiadau presennol, gan gynnwys unrhyw gyflyrau meddygol. Os oes gennych bolisi blynyddol, cofiwch ddarllen y Telerau ac Amodau a chysylltwch â’ch cwmni yswiriant os nad ydych yn siŵr.

Amser teithio

Os na cheir cytundeb wrth ymadael â’r UE, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i deithio rhwng y DU ac Ewrop, felly dylai dinasyddion o Brydain ofalu bod digon o amser ganddynt wrth deithio drwy feysydd awyr yn y DU ac Ewrop.