Ewch i’r prif gynnwys

Brexit

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gymuned ryngwladol sy'n gwerthfawrogi ein myfyrwyr a'n staff sy'n dod o Ewrop a phob cwr o'r byd.

Gwybodaeth i staff presennol a darpar staff a allai gael eu heffeithio gan Brexit.

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd a phresennol o'r UE a myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn lleoliadau Erasmus+.

Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaethau cyfnewid, ac rydym yn edrych ymlaen i groesawu myfyrwyr cyfnewid dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae ein partneriaethau, mentrau cydweithredol, a chysylltiadau Ewropeaidd yn eithriadol o bwysig i ni ac i'r wlad gyfan.