Ewch i’r prif gynnwys

Brexit

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gymuned ryngwladol sy'n gwerthfawrogi ein myfyrwyr a'n staff sy'n dod o Ewrop a phob cwr o'r byd.

Rydym yn falch o fod yn gymuned ryngwladol sy'n rhoi gwerth aruthrol ar gyfraniadau ein myfyrwyr a staff o Ewrop a gweddill y byd.

Mae ein hamrywiaeth yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant.

Rydym wedi rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi myfyrwyr a staff presennol, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a staff, yn ystod Brexit.

Mae ein partneriaethau, mentrau cydweithredol, a chysylltiadau Ewropeaidd yn eithriadol o bwysig i ni ac i'r wlad gyfan.

Gwybodaeth i staff presennol a darpar staff a allai gael eu heffeithio gan Brexit.

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd a phresennol o'r UE a myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn lleoliadau Erasmus+.

Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaethau cyfnewid, a hoffem barhau â'r rhain, beth bynnag fydd canlyniad Brexit.