Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres seminarau

Yn rhan o ddiwylliant bywiog ein Hysgol, rydym yn cynnal rhaglen reolaidd o seminarau i staff a myfyrwyr. Mae cyfres seminarau 2021/22 yn cael ei chynnal yn rhithiwr ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Mae’r seminarau'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a themâu sy'n gysylltiedig â phedwar maes ymchwil yr Ysgol:

  • Biowyddorau Moleciwlaidd (MOLBIO)
  • Niwrowyddoniaeth (NEURO)
  • Organebau a’r Amgylchedd (ONE)
  • Biofeddygaeth (BMD)

Ebostiwch biosi-research@caerdydd.ac.uk i gael gwybod sut i ymuno â chyfarfod Zoom.

Nid oes seminarau ar gael ar hyn o bryd. Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth am seminarau newydd wrth iddynt gael eu trefnu.