Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres seminarau

Yn rhan o ddiwylliant bywiog ein Hysgol, rydym yn cynnal rhaglen reolaidd o seminarau i staff a myfyrwyr. Mae cyfres seminarau 2021/22 yn cael ei chynnal yn rhithiwr ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Mae’r seminarau'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a themâu sy'n gysylltiedig â phedwar maes ymchwil yr Ysgol:

  • Biowyddorau Moleciwlaidd (MOLBIO)
  • Niwrowyddoniaeth (NEURO)
  • Organebau a’r Amgylchedd (ONE)
  • Biofeddygaeth (BMD)

Ebostiwch biosi-research@caerdydd.ac.uk i gael gwybod sut i ymuno â chyfarfod Zoom.

Mae unrhyw ddeunydd paratoi, lle y'i darperir, wedi'i anelu at fyfyrwyr Gradd Feistr Integredig. Efallai na fydd yr holl ddolenni’n gweithio ar gyfer defnyddwyr eraill.

Dyddiad / Amser
Siaradwr
TeitlLleoliadIs-adran

10/05/2022

Dechrau am 13:10

Dr Ute Yungwirth - Prifysgol Caerfaddon

Modiwleiddio ffibroblastau cysylltiedig â chanser a'r amgylchedd micro i gyfyngu ar gynnydd tiwmorau

Ystafell Seminar y 6ed llawr

BMD/MOLBIO

25/05/2022

Dechrau am 15:10

Dr Cassandra Extavour – Prifysgol Harvard, UDA

Dull systemau o ymdrin ag eco-evo-devo.: Drosoffila Hawaii fel cytras model

Seminar rhithwir dros Zoom

BMD/MOLBIO

31/05/2022

Dechrau am 13:10

Dr Tomasz Jurkowski - Prifysgol Caerdydd

Diagnosteg CRISPR - VarLOCK - dilyniannu'n annibynnol, canfod yn gyflym amrywiolion SARS-CoV-2 sy'n peri pryder ar gyfer profion pwynt gofal

Ystafell Seminar y 6ed llawr

BMD/MOLBIO

26/05/2022

Dechrau am 13:10

Dr Louise Ashton - Prifysgol Hong Kong

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

UN

07/06/2022

Dechrau am 13:10

Rakhee Dhorajiwala a Lama Alotaibi - Prifysgol Caerdydd

Rakhee - “Sut y mae lilis yn agor?” Ymchwilio i fecanweithiau a rheoliad agoriad blodau mewn lilis a sut y gallwn ei reoli i wella ansawdd ar ôl cynaeafu”


Lama - “Mecanweithiau i reoleiddio effeithiau straen cyn y cynhaeaf ar ansawdd salad roced”

Ystafell Seminar y 6ed llawr

BMD/MOLBIO

14/06/2022

Dechrau am 13:10

Yr Athro Magdalena Gotz – Canolfan Munich ar gyfer y Niwrowyddorau, yr Almaen

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

BMD/MOLBIO

16/06/2022

Dechrau am 13:10

Dr Katerina Guschanski – Prifysgol Caeredin

Defnyddio casgliadau amgueddfeydd i astudio prosesau esblygiadol mewn primatiaid sydd mewn perygl

Seminar rhithwir dros Zoom

UN