Ewch i’r prif gynnwys

Working groups

Mae ein gweithgorau'n canolbwyntio ar feysydd ymchwil newydd ym meysydd DA, roboteg a systemau peiriant-dynol.

Medical imaging

Deallusrwydd artiffisial (AI) sy'n canolbwyntio ar bobl ar gyfer delweddu meddygol

Nod y gweithgor AI sy'n canolbwyntio ar bobl ar gyfer delweddu meddygol yw creu màs critigol i sicrhau ffocws a sbardun ar gyfer cyllid ymchwil ac achosion effaith ym maes dysgu peiriannol, dysgu dwfn ac AI mewn delweddu meddygol. Bydd y grŵp trawsbynciol yn meithrin cydweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesedd newydd gyda phartneriaid mewn diwydiant, y sector cyhoeddus a sefydliadau academaidd blaenllaw a llunwyr polisïau.

Mae deallusrwydd artiffisial yn addo trawsnewid meysydd iechyd a gofal. Mae'r problemau mae AI yn ceisio eu datrys yn gysylltiedig â sypiau mawr o ddata gofal iechyd sy'n rhy fawr i bobl allu eu dadansoddi'n effeithiol ond y gall model AI ddysgu ohonynt. Mae'r defnydd o AI ar gyfer delweddu meddygol yn cael ei werthuso'n helaeth gyda modelau AI yn dangos cywirdeb a sensitifrwydd trawiadol mewn delweddu diagnostig yn benodol. Mae datblygu, dilysu, comisiynu a mabwysiadu datrysiadau ar sail AI ar gyfer cymhwyso gofal iechyd yn fater cymhleth y gellid dadlau nad yw wedi'i wireddu hyd yma.

Cyd-gadeiryddion: Dr Emiliano SpeziDr Hantao Liu a Dr Marco Palombo.

Building information modelling

Amgylchedd adeiledig digidol diogel

Mae gweithgor yr amgylchedd adeiledig digidol diogel yn canolbwyntio ar ddeall y damcaniaeth sylfaenol, y gofynion a datblygiad safonau, systemau ac offer i gymhwyso egwyddorion diogelwch i sicrhau amgylchedd adeiledig digidol diogel a chynaliadwy.

I lawer o adeiladau a seilwaith critigol, mae modelau rhithwir yn cael eu defnyddio'n fwy ymarferol ar gyfer monitro, rheoli a gwneud penderfyniadau, ac mewn rhai achosion mae ganddynt y gallu mewn amser real i ymateb a rheoli mewn argyfwng. Mae ystyriaethau data a diogelwch systemau'n hanfodol ar gyfer y gymdeithas ddigidol nawr ac yn y dyfodol.

Mae ymddangosiad Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) mewn Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu/Gweithredu (AEC/O) wedi chwyldroi'r diwydiant adeiladu a sbarduno trawsnewid digidol drwy gylchoedd oes asedau ffisegol ar draws gwahanol sectorau. Mae gefeilliaid digidol wedi ehangu'r maes ymhellach ar gyfer digideiddio trwy ysgogi IoTs, dulliau'n seiliedig ar ddata, dysgu peiriannol ac AI.

Cyd-gadeiryddion: Yr Athro HaiJiang Li ac Yr Athro Pete Burnap.