Ewch i’r prif gynnwys

Uned Ymchwil Dylunio Cymru (DRUw)

St Teilo Court
St Teilo Court

Mae ein gwaith yn cwmpasu ymchwil sy’n seiliedig ar ddylunio a chomisiynau ymgynghori, ymroi i ddylunio, tirlunio a chreu lleoedd carbon isel.

Rydym yn cynnig mewnbwn dylunio arbenigol ar gyfer prosiectau adeiladu a dylunio trefol cenedlaethol a rhyngwladol. Cynhelir y gwaith ar y cyd â’r diwydiant a chwmnïau. Mae’r prosiectau’n cael eu ffurfio trwy gynnal dadansoddiad critigol a thrylwyr o’r paramedrau sy’n siapio cysyniad, datblygiad a chanlyniad y prosiect.

Rydym yn cynnig ffordd o weithio ar draws disgyblaethau, gan o bosib gysylltu’r holl ganolfannau ymchwil ac archwilio potensial dylunio sy’n seiliedig ar ymchwil. Rydym yn meithrin datblygiad meysydd ymchwil newydd ac yn cynnig ffordd o gymhwyso ymchwil.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i’r graddedigion gorau roi sylfaen ar gyfer eu gyrfaoedd mewn gweithdy heriol. Mae cymhwyso ymchwil trwy’r Uned wedi creu adeiladau o statws cenedlaethol a rhyngwladol, gan arwain at gyhoeddi’r ymchwil.

Rydym yn parhau i ddatblygu ers ennill gwobr RIBA yn 2002 ac mae’r twf mewn capasiti a nifer y gweithwyr yn Ffatri Eco Baglan yn arwydd o’r cynnydd. Yn Hydref 2007 ni oedd un o’r pum practis ar restr fer Gwobr Pensaer Ifanc y Flwyddyn.

Nid yw ei archwiliad [DRUw’s] o ymchwil trwy ymarfer dylunio wedi cymryd y llwybr hawdd a welwyd gan Kester Rattenbury mewn rhai penseiri yn y byd academaidd lle mae “gwaith hanesyddol hynod arbrofol a phensaernïaeth gelf ymylol ddiweddar… wedi bod yn ganolbwynt”. Mae DRUw wedi gweithio'n galed yn yr adenydd, gan gael ei ddwylo'n fudr ym myd anodd a real cyfyngiadau cyllidebol anodd. O'r tywyllwch hwnnw anfonon nhw siafft o olau allan

Tim Graham A high level of ordinariness, Touchstone 2019, The Journal of Architecture in Wales

Cysylltwch

Dr Ed Green

Dr Ed Green

Senior Lecturer

Email
greene11@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5984
Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972
Yr Athro Wayne Forster

Yr Athro Wayne Forster

Professor, Deputy Head of School

Email
forsterw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4389