Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022

was show 22

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022, yn cael ei lansio yn adeilad Bute ar 24 Mehefin 2022.

Mae'r arddangosfa'n ddathliad o flwyddyn ragorol o waith caled ein myfyrwyr ar lefel gradd Baglor a gradd Meistr.

Eleni, nod Sioe Ysgol Pensaernïaeth Cymru 2022 yw datgelu a dathlu'r amrywiaeth o brosesau sydd wedi cyfrannu at greu delweddau, a chreu platfform ar gyfer sgyrsiau a all ddod â phennod newydd i mewn i'r broses. Bydd yr arddangosfa'n llwyfan benagored ble gellir gweld gwaith y myfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd.

Caiff ei chynnal a’i dathlu yn adeilad Bute i arddangos y gwaith a gynhyrchir gan y myfyrwyr o’n hystod o gyrsiau, o Bensaernïaeth i Ddylunio Trefol, Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth i Gadwraeth Adeiladau Cynaliadwy; gan gynhyrchu portffolio amrywiol o waith mewn ymateb i agenda ymchwil gyfoethog, sy’n arddangos ymatebion pensaernïol i amrywiaeth o faterion a chyd-destunau byd go iawn.

Archwiliwch yr arddangosfa ar-lein

Gŵyl Ddigidol

Cafodd lansiad Arddangosfa Myfyrwyr 2022 ei ategu gan ŵyl ddigidol i ddathlu ein prosesau dylunio. Daeth ymchwilwyr, penseiri, arbenigwyr technegol a dylunwyr i gyd i rannu eu prosesau amrywiol. Recordiwyd yr holl sesiynau a gellir eu gweld yn awr ar sianel YouTube ein hysgol.