Ewch i’r prif gynnwys

Arddangosfa Myfyrwyr 2021: Ysgol Pensaernïaeth Cymru

WSA on display 2021

Mae'n bleser gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru gyhoeddi y bydd Arddangosfa Myfyrwyr 2021: Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn fyw ar-lein o dydd Gwener 10 Medi 2021.

Bydd ein harddangosfa rithwir yn arddangos amrywiaeth o waith a gynhyrchwyd ar ein hamrywiaeth eang o gyrsiau, o Bensaernïaeth i Ddylunio Trefol, Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth i Gadwraeth Adeiladau Cynaliadwy; gan gynhyrchu portffolio amrywiol o waith mewn ymateb i agenda ymchwil gyfoethog, sy’n arddangos ymatebion pensaernïol i amrywiaeth o faterion a chyd-destunau byd go iawn.

Gŵyl

Dathlwyd lansiad ein Arddangosfa Myfyrwyr 2021 gyda gŵyl wythnos o hyd yn cynnwys gweithdai, sgyrsiau a phaneli ar themâu gan gynnwys; cadwraeth, cymdeithas, cyfrifiant, gwleidyddiaeth a newid hinsawdd.

Archwilio'r arddangosfa