Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Deiliad Cynnig

Offer holder day
Students at the 2020 offer holder day

Mae ein Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion yn gyfle i chi brofi diwrnod fel Myfyriwr Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio BSc/MArch Pensaernïaeth, byddwn yn anfon ebost yn eich gwahodd chi i un o'n Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion. Fel arfer, mae'r rhain yn cael eu cynnal rhwng mis Chwefror a mis Mawrth, a gallwch ddewis dyddiad sy'n addas i chi.

Mae derbyn cynnig gan Brifysgol yn ddewis mawr, a bydd angen yr holl wybodaeth arnoch er mwyn eich helpu i benderfynu. Mae Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion wedi’u dylunio er mwyn rhoi’r cyfle i chi gael gwybod rhagor am astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
Cewch gyfle i siarad â'n staff a’n myfyrwyr presennol a chael eich tywys o gwmpas Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'i chyfleusterau.

Beth i'w ddisgwyl

Fel arfer mae'r Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion yn dechrau tua 10.00am ac yn gorffen tua 16.00pm. Bydd cyflwyniadau'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs a'r hyn y bydd yr Ysgol yn ei gynnig.  Bydd ein myfyrwyr yn cynnal teithiau o amgylch ein hadeilad sy'n cynnwys ein gofod a chyfleusterau stiwdio.

Byddwch yn ymgymryd â thasg Pensaernïaeth mewn grŵp, gyda chefnogaeth un o'n myfyrwyr.  Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi ddod i adnabod y myfyrwyr, a chael cipolwg go iawn ar eu bywyd fel myfyriwr Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel grŵp, byddwch hefyd yn creu model ac yn cyflwyno eich syniadau.

Bydd cyfle i rieni/gwesteion holi'r Tiwtor Derbyn a myfyrwyr presennol am unrhyw agwedd ar fywyd prifysgol.

Rydym wedi trefnu diwrnod sy'n rhoi llawer o gyfleoedd i chi ofyn cwestiynau anffurfiol a sgwrsio â staff a myfyrwyr.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â Kelly Butt:

Architecture Admissions

Oherwydd y pandemig COVID-19, efallai bod llawer o fyfyrwyr wedi colli allan ar weithgareddau Diwrnod Agored a Diwrnod Deiliad Cynnig. Tra'ch bod gartref, beth am roi cynnig ar ein tasg origami 'Golau, Atmosffer, Graddfa? Peidiwch ag anghofio rhannu eich canlyniadau gyda ni ar Twitter: @WSofArchi

Dadlwythwch y dasg 'Ysgafn, Atmosffer, Graddfa'

Dadlwythwch dempled origami y gellir ei argraffu