Ewch i’r prif gynnwys

Arddangosfa Caerdydd

Mae myfyrwyr y bumed flwyddyn yn gweithio ar brosiectau fydd yn cael eu harddangos mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Ar ôl treulio eu pedwaredd flwyddyn yn gweithio mewn practis pensaernïol, mae myfyrwyr yn dychwelyd i'r Ysgol am eu pumed flwyddyn.

Maent yn rhannu'n unedau ac yn gweithio ar brosiectau sy'n gysylltiedig â phwnc yr uned, gan gynhyrchu lluniadau, gosodiadau, dyluniadau a gynhyrchir gan gyfrifiadur, neu fodelau ffisegol, sy'n cael eu harddangos yn yr arddangosfa diwedd blwyddyn.

Arweinydd y Prosiect

Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972