Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Edrychwch ar rai o'n prosiectau Stiwdio Fertigol o 2020.

Gwnewch eich hun yn gartrefol

Roedd y stiwdio hon yn gydweithrediad rhwng yr artist lleol Chris Williams, Mhairi McVicar (Ysgol Pensaernïaeth Cymru ac Arweinydd Academaidd Porth Cymunedol), a Phafiliwn y Grange. Gan weithio mewn grwpiau bach, bu'r myfyrwyr yn cynllunio ac yn gwneud prototeipiau ar gyfer uned storio symudol, cadair blygadwy / y gellir ei stacio a bwrdd ar gyfer Pafiliwn y Grange, adeilad sy'n eiddo i'r gymuned a agorodd yn 2020.

Arweinydd uned

Dr Mhairi McVicar

Dr Mhairi McVicar

Project Lead, Community Gateway

Email
mcvicarm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4634

Watch Vertical Studio pop-up with Creative Cardiff

Dylunwyr y Dyfodol

Bu myfyrwyr yr uned ‘Dylunwyr y Dyfodol’ yn gweithio gyda Alessandro Columbano, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth a Dylunio Birmingham ac Anna Parker o Intervention Architecture i greu cyfres o becynnau chwarae neu strwythurau tegan mawr defnyddiadwy a chysylltiedig y byddai defnyddwyr o bob oedran yn gallu eu rhoi at ei gilydd i greu awyrgylch rhyng-gysylltiedig; dihangfa chwarae i’r cyhoedd.

Arweinwyr uned

Alessandro Columbano (Birmingham City University)

Anna Parker (Intervention Architecture)

Watch Vertical Studio - Futuremakers

Mynediad a chynhwysiant

Yn yr uned hon, bu myfyrwyr yn archwilio anghenion perfformwyr ag anableddau corfforol a / neu ddysgu a sut mae'r perfformwyr hyn yn cysylltu â gofodau perfformio. Roedd eu hymchwiliadau yn seiliedig ar frîff byw gyda'r grŵp drama gymunedol gynhwysol Hijinx Theatre

Arweinydd uned

Amalia Banteli

Amalia Banteli

Research student

Email
bantelia1@caerdydd.ac.uk