Ewch i’r prif gynnwys

BSc Astudiaethau Pensaernïol

BSc Architectural Studies
Mae BSc Astudiaethau Pensaernïol yn mynd i'r afael â'r ystod lawn o sgiliau sy'n ofynnol i fod yn bensaer

Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar ddylunio pensaernïol a bydd myfyrwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar waith prosiect yn y stiwdio.

Mae’r rhaglen yn bodloni Rhan 1 o gymhwyster proffesiynol y DU ar gyfer penseiri. Mae hi wedi’i chymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB).

Modiwlau

Bydd y modiwlau sy’n seiliedig ar ddarlithoedd yn trafod:

  • hanes a damcaniaethau pensaernïol
  • technoleg bensaernïol
  • materion ynghylch ymarfer proffesiynol a materion penodol ynghylch dylunio digidol.

Ffioedd dysgu

Mae eich ffioedd dysgu yn talu am yr holl gostau hanfodol ar gyfer astudio’r cwrs hwn. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y byddwn yn rhoi pecyn o ddeunyddiau darlunio technegol i chi, gan gynnwys bwrdd darlunio A1, bwrdd torri, pensiliau mecanyddol, cyllell grefft ac offer eraill i’ch rhoi ar ben y ffordd pan fyddwch yn ymuno â’r cwrs.

Teithiau maes

Mae teithiau maes, yn y DU ac i ddinasoedd yn Ewrop, yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn ystod blynyddoedd 1 a 2 y cwrs, gyda theithiau maes sy’n seiliedig ar unedau yn cael eu cynnal ym mlwyddyn 3. Byddwn yn talu'r holl gostau teithio a llety ar gyfer teithiau maes rydych chi'n eu gwneud fel rhan o'r cwrs.

Sut i wneud cais

Ewch i’n tudalennau cwrs i gael manylion llawn y rhaglen.

Achrediad

Achredir ein cwrs gan:

Cyfarwyddwr y Cwrs

Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972

Swyddog Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions