Ewch i’r prif gynnwys

BSc Astudiaethau Pensaernïol

BSc Architectural Studies
Mae BSc Astudiaethau Pensaernïol yn mynd i'r afael â'r ystod lawn o sgiliau sy'n ofynnol i fod yn bensaer

Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar ddylunio pensaernïol a bydd myfyrwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar waith prosiect yn y stiwdio.

Mae’r rhaglen yn bodloni Rhan 1 o gymhwyster proffesiynol y DU ar gyfer penseiri. Mae hi wedi’i chymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB).

Modiwlau

Bydd y modiwlau sy’n seiliedig ar ddarlithoedd yn trafod:

  • hanes a damcaniaethau pensaernïol
  • technoleg bensaernïol
  • materion ynghylch ymarfer proffesiynol a materion penodol ynghylch dylunio digidol.

Ffioedd dysgu

Mae eich ffioedd dysgu yn talu am yr holl gostau hanfodol ar gyfer astudio’r cwrs hwn. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y byddwn yn rhoi pecyn o ddeunyddiau darlunio technegol i chi, gan gynnwys bwrdd darlunio A1, bwrdd torri, pensiliau mecanyddol, cyllell grefft ac offer eraill i’ch rhoi ar ben y ffordd pan fyddwch yn ymuno â’r cwrs.

Teithiau maes

Mae teithiau maes, yn y DU ac i ddinasoedd yn Ewrop, yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn ystod blynyddoedd 1 a 2 y cwrs, gyda theithiau maes sy’n seiliedig ar unedau yn cael eu cynnal ym mlwyddyn 3. Byddwn yn talu'r holl gostau teithio a llety ar gyfer teithiau maes rydych chi'n eu gwneud fel rhan o'r cwrs.

Sut i wneud cais

Ewch i’n tudalennau cwrs i gael manylion llawn y rhaglen.

Portffolio

Os nad ydych wedi astudio pwnc celf a dylunio, efallai y byddwn yn gofyn i chi gyflwyno portffolio ochr yn ochr â'ch cais. Dylai'r portffolio gynnwys gwaith sy'n dangos eich gallu creadigol. Gallai’r gwaith hwn fod yn arddangos eich sgiliau ym maes tynnu lluniau, ffotograffiaeth neu grochenwaith, yn ymarfer gofodol drwy ddawns, coreograffi neu ffilm neu’n unrhyw beth sy'n dangos eich unigoliaeth.

Achrediad

Achredir ein cwrs gan:

Cyfarwyddwr y Cwrs

Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972

Swyddog Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Gweinyddwr Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth