Ewch i’r prif gynnwys

MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau

Mae’r rhaglen hon yn rhoi’r sgiliau rhyngddisgyblaethol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i hyrwyddo effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd adeiladau sy’n bodoli eisoes.

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar ynni a pherfformiad amgylcheddol adeiladau sy’n bodoli eisoes, gan integreiddio ffactorau technegol a dynol. Mae'n ymateb i'r angen am wella ansawdd amgylcheddau ac, ar yr un pryd, lleihau’r ynni mae adeiladau yn ei ddefnyddio a’u hallyriadau carbon deuocsid.

Mae’n galluogi myfyrwyr i werthuso sut mae dyluniad yr adeilad yn perfformio. Nod yr MSc mewn Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau yw rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr ym maes gwerthuso perfformiad gweithredol adeiladau. Yn flaenorol, MSc Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol oedd yr enw ar y cwrs hwn.

Sut i gyflwyno cais

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs ynghyd â sut i wneud cais, ewch i dudalen wybodaeth y cwrs MSc mewn Gwerthuso Perfformiad Adeiladau.

Tîm y cwrs

Cyfarwyddwr y cwrs

Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Lecturer

Email
zapatag@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0643

Darlithwyr

Yr Athro Chris Tweed

Yr Athro Chris Tweed

Pennaeth yr Ysgol, Cadair Dylunio Cynaliadwy

Email
tweedac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6207
Huw Jenkins

Huw Jenkins

Commercial Manager, CRiBE

Email
jenkinsh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5959
Dr Simon Lannon

Dr Simon Lannon

Research Fellow

Email
lannon@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4437
Dr Eshrar Latif

Dr Eshrar Latif

Senior Lecturer

Email
latife@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0217
Dr Clarice Bleil De Souza

Dr Clarice Bleil De Souza

Lecturer

Email
bleildesouzac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5969
Amalia Banteli

Amalia Banteli

Research student

Email
bantelia1@caerdydd.ac.uk

Cefnogi derbyn myfyrwyr

Architecture Admissions

This course helped me to realise my dream to deliver a better world by applying problem-solving skills to address poor building performance. I enjoyed the small class atmosphere where I could express ideas and get immediate responses. What I liked most were the study trips were we explored different buildings allowing us to combine our theoretical knowledge with practical activities.

Bo Luan