Ewch i’r prif gynnwys

Cyflawniadau a gynhwysir

Mae llawer o gyflawniadau y gallwch chi eu cynnwys ar eich HEAR.

Mae Cyngor Safonau ac Ansawdd Academaidd y Brifysgol (ASQC) wedi cytuno ar lawer o ddyfarniadau a gwobrau y gellir eu cynnwys yn HEAR.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Derbynnydd ‘Gwobr Caerdydd’
 • Cwblhau lleoliad gwaith haf drwy Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP)
 • Gwobrau a dyfarniadau Ysgolion unigol
 • Cwblhau modiwl ‘Ieithoedd i Bawb’
 • Cyrsiau Ffurfiol Undeb y Myfyrwyr:
  • Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1
  • Cymorth Cyntaf Brys
  • Dyfarniad lefel 2 CIEH Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Rhaglen STEPS to Excellence for Personal Success gan y Pacific Institute
  • Cwrs Llwyddiant Personol
  • Sesiwn Ymwybyddiaeth o Fyddardod
  • Cwrs Mind The Gap
  • Tystysgrif Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfathrebu
  • Tystysgrif Datblygiad Proffesiynol mewn Effeithiolrwydd Personol
  • Tystysgrif Datblygiad Proffesiynol mewn Arweinyddiaeth
  • Diploma mewn Datblygiad Proffesiynol
  • Arweinydd Gwirfoddolwyr
  • Gwirfoddoli Caerdydd – Ymddiriedolwyr Myfyrwyr
  • Undeb y Myfyrwyr – Ymddiriedolwyr Myfyrwyr

Yn ogystal â’r rhain, mae dyfarniadau a gwobrau y gellir eu cymeradwyo gan eich Ysgol Gartref, megis Dyfarniadau Ysgoloriaeth y Brifysgol neu Wobrau i’r Myfyriwr Blwyddyn Olaf Gorau.

Bydd yr holl gyflawniadau allgyrsiol hyn sy’n ymddangos ar HEAR wedi’u dilysu gennym ni, felly gall unrhyw un y byddwch yn ei rannu gyda nhw fod yn hyderus bod yr holl fanylion yn gywir ac wedi’u cymeradwyo gan y Brifysgol.

Os ydych chi’n meddwl bod dyfarniad neu wobr ar goll o’ch HEAR cysylltwch â:

Gweithrediadau’r Gofrestra