Ewch i’r prif gynnwys

Ffurflen Interniaeth

Diolch am fynegi diddordeb mewn cynnig interniaeth neu gyfle yn y gweithle.

Complete this form in English

CyfleHyd (canllaw)Gyda thâl / Heb dâl
CipolygonHyd at bythefnosDi-dâl
Interniaeth2-26 o wythnosau thâl
Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol / Blwyddyn mewn Diwydiant30 wythnos ar y lleiaf thâl
Ieithoedd BusnesNewidiolGyda thâl / Heb dâl
Briff ymgynghori gan fyfyrwyr / prosiect bywNewidiolGyda thâl / Heb dâl

Dewiswch ba gyfle yr hoffech ei gynnig: *
A fydd yr interniaeth hon wedi'i lleoli yn y DU neu dramor*? * *Mae'n rhaid i gyfleoedd tramor fod am isafswm o 3 wythnos a chymryd lle yn ystod misoedd yr haf, rhwng Mehefin a Medi
Eich manylion
Mae hyn yn ein helpu i wirio eich manylion


Hysbysiad preifatrwydd diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Cynfyfyrwyr.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).