Ewch i’r prif gynnwys

Awgrymiadau a syniadau: codi arian ar gyfer ymchwil a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

A TeamCardiff donation outside the Principality Stadium
A TeamCardiff donation outside the Principality Stadium

Yn barod am her?

Gofynnwch i’ch teulu, eich ffrindiau, eich cydweithwyr a’ch cymdogion i’ch noddi am ymgymryd â her (beth am Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd?) - neu rhowch gynnig ar rywbeth sy’n fwy o sbri (torri eich gwallt hir neu fwyta deg pupur tsili?).

Mae JustGiving yn ei gwneud hi’n hawdd cefnogi’r Brifysgol.

Mwynhau parti?

Rhowch wahoddiad i’ch ffrindiau, eich cymdogion, eich cydweithwyr neu’r gymuned ymuno â chi am fore coffi, noson gwis, siop gyfnewid neu noson o ymlacio. Rhowch yr arian a godir.

Beth am drefnu digwyddiad ar y cyd?

Gallwch gynyddu eich gallu i godi arian yn sylweddol drwy gydweithio. Trefnwch gystadleuaeth, diwrnod dillad hamdden, cystadleuaeth bobi a gwerthu’r danteithion, neu drefnu sesiynau cerdded a sgwrsio ar amser cinio am gyfnod. Rhowch yr arian a godir.

Gallwch hawlio Rhodd Cymorth am roddion unigol a rhai dan nawdd. Serch hynny, ni allwch hawlio Rhodd Cymorth os ydych yn rhoi arian sydd wedi’i gasglu gan fwy nag un cefnogwr neu os yw’r rhoddwr yn derbyn rhywbeth gennych yn ôl (megis tocynnau raffl).

Beth yw eich stori chi?

Rydym ni wrth ein bodd yn dathlu ein rhoddwyr, felly rhannwch eich stori gyda ni drwy ebostio donate@cardiff.ac.uk. Byddwn wedyn yn anfon ein diolchiadau i chi - a phawb arall sydd wedi eich helpu i godi’r arian - mewn modd haeddiannol!