Ewch i’r prif gynnwys

Rhedwch Marathon Llundain ar gyfer #TeamCardiff

Ymunwch â #TeamCardiff a rhedwch dros ymchwil Prifysgol Caerdydd ym Marathon Llundain 2022.

A chithau’n rhan o #TeamCardiff gallwch ddewis cefnogi naill ai niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl neu ymchwil canser ym Mhrifysgol Caerdydd. Drwy gefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr, gallwch helpu i gyflymu darganfyddiadau sy'n newid bywydau er mwyn gwella atal, diagnosis a thriniaeth i bobl sy'n byw gydag ystod eang o gyflyrau.

Rhedeg Marathon rhithwir Llundain

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gyfer Marathon rhithwir Llundain TCS 2022, marathon mwyaf y byd, ar 2 Hydref 2022. Cwblhewch 26.2 milltir lle bynnag yr ydych yn y byd, ar eich cyflymder eich hun, yr un diwrnod â'r digwyddiad torfol yn Llundain.

Byddwch yn derbyn top technegol #TeamCardiff i’w wisgo ar y diwrnod, a chymorth ac arweiniad personol gyda'ch hyfforddiant a chodi arian. Bydd tîm Marathon Llundain TCS hefyd yn rhoi rhif rhedeg i chi, pecyn o wybodaeth cyn y digwyddiad yn ogystal â mynediad at yr ap swyddogol rhad ac am ddim sy'n cael ei bweru gan TCS. Ar ôl gorffen, byddwch yn gallu hawlio'r fedal swyddogol am orffen a chrys T.

Gofynnwn i’n codwr arian #TeamCardiff godi o leiaf £200. Sylwch, byddwn yn dyrannu ein lleoedd elusennol cyfyngedig gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych, felly rhowch gymaint o fanylion â phosibl.

Gwnewch gais am le rhithwir

Ymunwch â #TeamCardiff gyda'ch lle eich hun

Os oes gennych chi eich lle eich hun, boed yn y digwyddiad torfol neu rithwir, byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â #TeamCardiff. Byddwch yn cael yr un gefnogaeth â’n rhedwyr elusennol a gallwch osod eich targed eich hun o ran codi arian.

Dywedwch wrthym eich bod am redeg gyda #TeamCardiff

Bydd eich gwaith codi arian yn helpu i ariannu grantiau ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy'n darparu pad lansio i archwilio syniadau newydd a datgloi cyfleoedd ariannu yn y dyfodol. Drwy gefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr rydych chi'n meithrin talent newydd ac yn buddsoddi mewn syniadau arloesol.

Mae ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwella canlyniadau i bobl sy'n byw gyda rhai o'r canserau mwyaf cyffredin megis y fron, y prostad a'r coluddyn, yn ogystal â'r rhai sy'n fwy prin neu'n anodd eu trin.

Mae ymchwilwyr niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl Prifysgol Caerdydd yn datblygu triniaethau newydd ar gyfer ystod eang o gyflyrau gwanychol gan gynnwys ADHD, iselder, sgitsoffrenia, a Chlefyd Alzheimer.

Yr arian yr ydych yn ei godi

Bydd 100% o'r arian a godwyd gennych yn mynd yn uniongyrchol i'r maes ymchwil o’ch dewis yn y Brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am y marathon, ewch i wefan Marathon Llundain.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni a gallwn helpu gyda'r holl gyngor a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gyrraedd eich targed.

Stephanie Bird

Stephanie Bird

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Email
birds6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6551