Buddion

Ein graddedigion yn dathlu wedi graddio

Mae profiad Prifysgol Caerdydd yn mynd y tu hwnt i'ch amser ar y campws. Mae hefyd yn rhoi aelodaeth am ddim i chi i fod yn rhan o gymuned fyd-eang gydag agos i 155,000 o gyn-fyfyrwyr.

Fel cyn fyfyriwr, gallwch fanteisio ar ystod o wasanaethau unigryw a buddion.

Buddion i gyn-fyfyrwyr

Mae bod yn rhan o Rwydwaith Cyn-fyfyrwyr Caerdydd yn golygu fod gennych fynediad i amrywiaeth o fanteision. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd i chi barhau gyda'ch datblygiad academaidd neu broffesiynol yn ogystal â gostyngiadau a chynigion arbennig. I sicrhau nad ydych yn colli cyfle i dderbyn y gostyngiadau a'r buddion sydd a'r gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich manylion cyswllt yn gyfredol.

Gwasanaethau llyfrgell

Fel cyn-fyfyriwr gallwch ddefnyddio llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd a benthyg hyd at chwech eitem ar y tro, heb gynnwys eitemau benthyciad byr. Gallwch hefyd ddefnyddio adnoddau electronig penodol drwy ein gwasanaeth galw i mewn ar gyfer adnoddau electronig.

Mae yna dâl cychwynnol o £10 er mwyn i chi dderbyn eich cerdyn llun llyfrgell (rhaid adnewyddu hwn yn flynyddol sy'n costio £25 y flwyddyn).

Cyfleusterau chwaraeon

Gall gyn-fyfyrwyr sy'n aros yng Nghaerdydd ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfleusterau Chwaraeon ac Ymarfer Corff y Brifysgol gydag aelodaeth ostyngol.

I ymuno, ewch i Ganolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd ym Mhlas y Parc gyda'ch rhif aelodaeth cyn-fyfyriwr. Byddwch yn gallu cael mynediad i'r cyfleusterau chwaraeon yn y Ganolfan Chwaraeon yn Nhalybont, Canolfan Ffitrwydd a Sboncen ar Blas y Parc a'r Caeau Chwaraeon yn Llanrhymni.