Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi myfyrwyr

Rydym ni wedi datblygu amrywiaeth o wasanaethau cymorth i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Ceir pecynnau o gymorth ariannol ar ffurf ysgoloriaethau a bwrsariaethau i sicrhau nad yw cost yn rhwystr at addysg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym ni wedi cyflwyno model derbyniadau cyd-destunol. Diben hyn yw sicrhau bod tiwtoriaid derbyniadau’n cael trosolwg llawnach o gyrhaeddiad a photensial yr ymgeiswyr.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr yn ein dwy Ganolfan Cymorth Myfyrwyr sy'n cynnwys:

  • cyngor ac arweiniad
  • anabledd a dyslecsia
  • cwnsela
  • gyrfaoedd a chyflogadwyedd
  • cymorth ariannol

Tîm Ehangu Mynediad